referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024

Pobox

ATLAS

Prihlásenie

@atlas.sk
Zaujímavosti o referátoch
Znaky a nábor siek – závislosť, ...
Meno:
E-mail:
Nadpis:
Text príspevku:
06.01.2013
Milan    Reagovať
"Socialná pomoc" RKC
Ježiš nemal kde hlavu zložiť. Poukazoval na to , "že i líšky majú svoj brloh" a tým naznačil svojím nasledovníkom,že mamon,megalománia,moc nad druhými nemajú nič spoločné s kresťanstvom. A pápežská kúria svojím štýlom života v paláci a v prepychu a zneužívaním svojej moci pošliapala posolstvo "chudobného" Krista. Alebo je človek viac ako Boží syn? Z balkona paláca sa ľahko rozdávajú odrobinky chudobe. Aj na tie sa poskladala ona.
06.01.2013
Mgr.    Reagovať
Re: pomoc od svedkov len ked su u nich
Vy ste jediná komunita, kde svedkom jehov.nič nehovorí zapájanie a konkrétna forma sociálnej pomoci. A tiež si mi nikdy neodpovedal na otázku ako svedkovia jehov.pomáhaju a jednotlivé konkrétne formy pomoci chorým opusteným a biednym.
-
Teraz v relácii sudna sien inak to nepozerám pravidelne, ale tento spor ma zaujal, prejednávali príbeh matky a dcery, ktorá bola vážne chorá a potebovala pre záchranu života pre svoje dieťa transf.krvi.
Dostalo sa to až pred sud, kde lekári a tiež aj stará matka, čo odišla s tohto spol. jehovov.svedkov apelovala tiež na sud,. aby umožnil tuto transf.krvi.
Matka bola proti, a nechcela aby jej mala dcerka dostala tuto krv. Matka sica dostala od vás nejaku dočas,.formu pomoci, bývanie,prácu.., ale po tomto súde o všetku vašu pomoc prišla, vy pomáhate len ked su ľudia vo vašom spol.svedkov jehov.a potom ked sa niečo stane, a riešia závažný problém v živote tak o všetku vašu pomoc prídu. Tak ako je to s tou pomocou ?
22.11.2012
Mgr.    Reagovať
dalši živý príklad cirkvi sociálnej pomoci
Spoločnosť Krista Veľknaza v Žakovciach :
Knaz ktorý stojí sa týmto dielom je vám predpokladám dostatočne známa.
Neviem, čo ste vy už len združenie, keď neuznávate ani tohto láskavého, milosrdného a ľudského človeka, kňaza, ktorý sa snaží pozdvihnúť ľudí z ich biedy, a týmto im dáva na javo, že aj ked boli bez domova, ešte niekto o nich vôbec stojí, a zaujíma sa o ich problémy.
( bývanie, a všetko základné, čo potrebujú k životu )
Musí im nejako zmysluplne naplniť den nejakou, prácou a tá sa týka, toho, aby sa vedeli o seba postarať.
( práca v poľnohospodárstve, na pôde a okolo hospodárskych zvierat,...)

Tento kňaz sa Stará o to, aby ľudia mali strechu nad hlavou, že si vlatnoručnou prácou stavajú domy.

U neho končia často ľudia, ktorí majú svoje veľmi veľké osobné problémy, niektorí prichádzajú možno z výkonu trestu, nemajú zamestnanie, podaktorí majú problém s alkoholom, a ani si nechcem predstaviť s čím ešte.
Pán určité požehná jeho misijné dielo, a to vôbec že má na také niečo silu a odhodlanie. A to, že dáva týmto ľudom nádej na slušný a zmysluplný život, a takto im poskytuje a dostávajú to najzákladnejšie, čo k svojmu životu potrebujú strechu nad hlavou, istotu a jedlo, ktoré si dorábajú svojou vlastnou prácou.
A ešte niečo, za to, že sa o nich takto postaral, ich bližie pritiahol k cirkvi, k viere a k Bohu, majú tam kaplnku, kde sa modlia, a tiež chodia na sv.omše.
Lebo naplnajú modli sa a pracuj ora et labora.
Tento knaz a človek svojim ľudským a sociálnym prístupom k týmto odkázaným, biednym a chudobným ľudom naplna sociálne evanjelium do písme a do bodky.
Vážení berte si z neho príklad.
21.11.2012
Milan    Reagovať
Charita-nálepka na pošramotené svedomie
Magistra,Kristus kládol dôraz na hlásanie posolstva o Božom Královstve/to je biblické evanjelium/a nie na pomoc chudobným. Samozrejme,aj túto pomoc máme poskytovať ak nám to možnosti dovolujú. Ved je to úplne prirodzené-kto má skutočnú lásku k blížnemu,tak ten to nepotrebuje robi pod záštitou cirkvi,ale robí to úplne prirodzene,spontánne. Stále platí pointa jedného Čínskeho príslovia ,ktoré hovorí-"Ak niekomu dáš rybu,nasýtiš ho na jeden deň, ale ak ho naučiš chytať ryby,tak ho nasýtiš na celý život". A svedkovia učia ludí -"chytať ryby",teda žiť správnym spôsobom,a hlavne ich vedú k Bohu a k záchrane. Morálka svedkov,ich život to jednoznačne dokazuje. Oni sa nemusia stále ospravedlňovať za sústavne škandály...atd. Magistra ,sama vidíš aký je "katolícky svet", europa,takých "kresťanov" si Kristus určite neželal. Hovoríš o skutkoch,ale tie nevidieť v dnešnom svete. Násilie,potraty,rozvody,konzum,formálnosť...atd,sú poznávacím znakom väčšiny formálných,katolíckych "kresťanov". Výskumy odborníkov o "stupni praktizovania kresťanstva v reálnom živote" to dokazujú. Príklad -Polsko,Chorvátsko,Taliansko,Španielsko..atd. Práve v najviac katolíckych krajinách to vidieť najlepšie. Už zmienené Polsko je toho najlepším dôkazom. Uisťujem ťa,že Ježiš sa nedá obalamutiť počtami formálných kresťanov v tej ,ktoréj krajine.
22.11.2012
Mgr.    Reagovať
Re: Charita-
Svedkovia nerobia ani to, čo robí Slovenská katolícka charita.
Svedkovia sú predpokladám jediné spoločenstvo, ktorým konkrétne formy sociálnej pomoci nič nehovoria,.
-konkrétne pomoci katolíckej charity chudobným, núdznym a sociálne odkázaným ľudom :
úlohy cirkvi :

Cirkev plní niekoľko úloh : ohlasovaciu, misijnú, apoštolskú, charitatívnu, sociálnu, evanjelizačnú
pôsobí v oblastiach :
1, školstve
2, zdravotníctve
3, sociálnych službách
Snaží sa vplývať na ľudí, na morálku a hlása určité hodnoty.
1, ochrana života od narodenia po prirodzený koniec
2, ochrana manželstva a rodiny

úloha katolíckej charity.
Na prelome mája a júna 2010 postihli Slovensko lokálne záplavy.
Tak prečo potom katolícka cirkev a charita vyzbierali pre postihnutých najviac fin. prostriedkov.

Nijaká iná organizácia, ktorá robila zbierky toľko nevyzbierala ako cirkev a charita.

Katolícka charita pomáha :
-organizuje zbierku šatstva
-spravuje útulky pre bezdomovcov
-poskytuje teplé jedlo
atď...
Keď treba pomáhať pri živelných nešťastiach tak pomáha Cirkev zbierkami napr. na minuloročné povodne, ktoré boli v máji júni. Zbierky na charitu zase pomáha cirkev.
Cirkev plní poslanie : evanjelizačne, misijne, charitatívne,

Viera cirkev a katolícka charita pozdvihuje ľudí z materiálnej a duchovnej biedy.
/ snaží sa im zabezpečiť základné životné potreby zbiera pre nich šaty, poskytuje im teplé jedlo, vytvára pre nich útulky /

Nijaká iná organizácia, ktorá robila zbierky toľko nevyzbierala ako cirkev a charita.
Cirkev plní niekoľko úloh : ohlasovaciu, misijnú, apoštolskú, charitatívnu, sociálnu, evanjelizačnú atď...
Snaží sa vplývať na ľudí, na morálku a hlása určité hodnoty.
1, ochrana života od narodenia po prirodzený koniec
2, ochrana manželstva a rodiny

Aj v tomto roku pomáhala zbierkou vo všetkých farnostiach deň boja proti hladu.
/ v októbri /
13.01.2012
milan    Reagovať
Re: Re: znaky siekt
To ,čo uvádzaš je velká nepravda. Zisti si kolko je každý rok prevedených potratov v kresťanských rodinách,kolko je rozvodov..atd. Príklad, ak pred niekolkými desaťročiami boli 4 rozvody zo 100 uzatvorených manželstiev,tak dnes je to každé druhé manželstvo rozvedené a viac. A čo je dôležité, cirkev Kristová má byť zameraná na oznamovanie evanjelia/nie na formálne,mechanické vykonávanie obradov,nie na oznamovanie socialneho evanjelia/..a to cirkev nerobí. Katolícka obec je absolutne nevzdelaná v poznaní Písiem. A dogmy KC nie sú Božie prikázania.Neomylné dogmy KC/ktoré netolerujú žiadne odchylky,aj ked sa ukazujú ako neudržatelné/ poukazujú jasne na to,že KC sa radí k sektám./autoritárske vedenie-pápež/Raní kresťania nemali elitárské vedenie,všetci boli bratia,hierarchia typu KC neexistovala. Ak aj ,podlož to Písmom.A svedkovia robia viac ako KC,pretože robia to čo im prikázal Kristus. A nezabúdaju ani na pomoc núdznym.Ale to nie je hlavná náplň kresťanov. Ved prečo stále viac ludí je chudobných a chorých,nešťastných? Radostné posolstvo o Božom Královstve im viac pomôže ako,plná misa mäsa.
21.01.2012
Mgr.    Reagovať
Re: Re: Re: znaky siekt
Čo je Milan onemel si a či čo ?
14.01.2012
Mgr.    Reagovať
Re: Re: Re: znaky siekt
Milan nenapísal, si mi ani jedinú formu pomoci chudobným, biednym a núdznym, o ktorej by som sa aj napr. dopočula.
Ani jeden jediný konkrétny prípad.

Po viacerých skúsenostiach, napr. chodením svedkov jehovov. sa mi táto ich aktivita vidí veľmi násilná a vtieravá.

Cirkev hlása evanjelium veriacim a tým, ľuďom ktorí majú oň záujem, je na báze :
1, dobrovoľnosti
2, slobodnej voľby a vôle

Ďalšie formy pomoci :
1, koledovanie - živá tradícia koledníci Dobrá novina 12 rokov chodia po farnostiach a takto sú podporované projekty v Afrike.
Takto podporujú projekty na nemocnice a školy.
2, SKCH Katolícka charita sa stará o niekoľko tisíc núdznych ľudí. / chorí,starí /
-domovy opatrovateľsk.služby,. útulky,

Svedkovia sú jediní, ktorým táto sociálna oblasť nič nehovorí.
U svedkov nemôžeme hovoriť o nijakej systematickej práci a pomoci v sociálnej oblasti, tak ako to robili prví kresťania.

Milan, napíš mi jeden jediný konkrétny prípad pomoci chudobným, odkázaným, núdznym mimo vašu organizáciu.

Milan,možnože aj ty si pôvodom katolík. Prosím ťa čo to tu vypisuješ.

A čo je podľa teba hlavná nýplň kresťanov.
Viera bez skutkov je mrtva.

Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. / 2.Jakubov List 13/

Viera bez skutkov je mŕtva

Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť?
Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a nikto z vás by im povedal: "Choďte v pokoji!
/ 2.Jakub. list 14-16/

Ale niekto povie: "Ty máš vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.
/Jak 2, 18/

Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná? / Jak 2, 20/

Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov./ Jak 2, 26/
13.01.2012
Mgr.    Reagovať
Re: Re: Re: znaky siekt
Katolícka cirkev prvýkrát sa takto označuje spoločenstvo kresťanov okolo roku 100 v listoch sv. Ignáca Antiochijského.
Svätý Cyril Jeruzalemský ju charkterizoval slovami : Cirkev sa volá katolícka čiže všeobecnou preto, že je rozšírená po celom svete od jedného kraja zeme až po druhý, aj preto, že všeobecne a bez zvyšku učí všetky pravdy o viditeľných a neviditeľných i pozemských veciach, ktoré majú ľudia poznať.
13.01.2012
Mgr.    Reagovať
Re: Re: Re: znaky siekt
Viera bez skutkov je mŕtva
/ jakubov list 2 kap. 14-20/

Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť?
Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a nikto z vás by im povedal: "Choďte v pokoji!
Zohrejte sa a najedzte sa!", ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?! Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.
Ale niekto povie: "Ty máš vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Veríš, že Boh je jeden?
Dobre robíš.
Ale aj diabli veria, a trasú sa!
Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná?

Povedz konkrétne, čo píšem je nepravda ?
Inak tápaš, táraš, ...atď
Ja som uviedla konkrétne formy pomoci cirkvi chudobným trpiacim a biednym, napr. cez charitu.
Boli to konkrétne, skúsenostné formy pomoci ľudom. Nijaké teoretizovanie.
Pozn. Mám skúšku zo sociálnej práce.

Na Slovensku ale aj vo svete prebieha zber použitých a ofrantkovaných poštových známok pre potreby chudobných a núdznych.

Za financie získané predajom známok, ktoré by sme inak vyhodili, sa kupujú lieky pre chorých, strava pre hladujúcich, kopú sa studne, stavajú sa nemocnice, školy, detské domovy, kaplny.
13.01.2012
Mgr.    Reagovať
Matuš 25
Prečítaj si Matuš 25, 35-44

Lebo, bol som hladný a dali ste mi jesť
bol som smädný a dali ste mi piť
bol som pocestný a pritúlili ste ma
bol som nahý a priodeli ste ma

Potom povie aj tým, čo budú zľava: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!

Lebo bol som hladný a nedali ste mi jesť,
bol som smädný a nedali ste mi piť
bol som pocestný, a nepritúlili ste ma
03.12.2011
milan    Reagovať
znaky siekt
skutočne,ked sa zamyslíme nad znakmy siekt,tak tie možno v prvom rade vztiahnuť na Katolícku cirkev.Trebárs -pravidla,dogmy sú vlastné KC.tiež autoritárské vedenie/klôrus,pápež/,dalej manipulácia ovečiek ktoré nemajú ani tušenie ,že dogmy KC nemajú nič spoločné s jednoduchými biblickými pravdami. A takto by sa dalo pokračovať. KC je konzumnou,politickou nehumánnou cirkvou ktorá zredukovala vznešené ,jednoduché,budujúce posolstvo Krista-na nezrozumitelnú,nepochopitelnú ,chladnú ,mystickú poveru.I preto dnešný svet vyzerá tak ako môžme pozorovať.
04.12.2011
Mgr.    Reagovať
Re: znaky siekt
Vychádzala som z odbornej literatúry.
Sekty sú dogmatické v tom, že netolerujú žiadne odchýlky od svojho učenia ani spôsobu života.
Presne tak sekty sú veľmi dogmatické.
Našiel si sa v tom referate aj ty si prešiel menovanými fázami.
Milan zase tu vypisuješ len tvoje výmysly, neuvádzaš žiadne fakty.

Keď treba pomáhať pri živelných neštastiach tak pomáha Cirkev zbierkami napr na minuloročné povodne, ktoré boli v máji júni. Zbierky na charitu zase pomáha cirkev.
Cirkev plni poslanie : evanjelizačne,misijne, charitatívne,

Viera cirkev a katolícka charita pozdvihuje ľudí z materiálnej a duchovnej biedy.
/ snaží sa im zabezpečiť základné životné potreby zbiera pre nich šaty, poskytuje im teplé jedlo, vytvára pre nich útulky /

Nijaká iná organizácia, ktorá robila zbierky toľko nevyzbierala ako cirkev a charita.
Cirkev plní niekoľko úloh : ohlasovaciu, misijnú, apoštolskú, charitatívnu, sociálnu, evanjelizačnú atď...
pôsobí v oblastiach :
1, školstve
2, zdravotníctve
3, sociálnych službách
Snaží sa vplývať na ľudí, na morálku a hlása určité hodnoty.
1, ochrana života od narodenia po prirodzený koniec
2, ochrana manželstva a rodiny

Veriaci na výzvu spolu s charitou vyzbierali najviac financií na pomoc ľuďom postihnutých záplavou na premole mája a júna 2010.

Naozaj je tá cirkev taká nehumánna ?
Aj v tomto roku pomáhala zbierkou vo všetkých farnostiach deň boja proti hladu.

Prosím nemáš žiadny všeobecný prehľad a rozhľad tak si to konečne poriadne naštuduj, máša v tom teda riadne medzery.

Prosím odpovedz mi na jednu otázku čo svedkovia jehov.robia pre chudobných a nudznych.
A už aj tuším aká bude tvoja odpoveď
to nie je naša parketa.
13.12.2011
milan    Reagovať
Re: Re: znaky siekt
Neviem o tom ,že by nejaké "sekty"/rozumej-menšie kresťanské denominácie/mali atribút neomylnosti,ako KC.Cize nesúhlasím s tými "odchylkami". A tá charita ma dve strany mince.Tú odvrátenú možno najlepšie vidieť v latinskej amerike.Na jednej strane masy chudobných ludí/ovečiek/ a na druhej strane klérus v bohatých,megalomanských rezidenciach.Ak veríš ,že peniaze vyzbierané na charitu idu vždy na to správne miesto,prečítaj si knihu Romana Jonasza-"Bol som katolíckym kňazom,skutočná tvár katolíckej cirkvi, a pochopíš.A už vôbec neviem o "evanjelizačnej" a pod...aktivitách KC. A ak aj,tak to je možno proklamované "sociálne evanjelium",ale nie evanjelium o Božom královstve.Aj ked pomáhať sa má,problém dnešného sveta je v niečom inom-v nevedomosti,v odmietaní Božích noriem.A y toho potom plynú i ostatné problémy.Matrikoví kresťania to nemôžu zmeniť.
13.12.2011
Mgr.    Reagovať
Re: Re: Re: znaky siekt
Vidíš, v mojom príspevku si mi nič zásadné, nevytkol, lebo nemáš argumenty.

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. /Mar.16 15/

Sv. Ján Zlatoústy vo vyhnanstve obracal pohanov pri Čiernom mori,
sv. Atanáz vo vyhnanstve v Trevíre
(r. 336 - 337) pomáhal pokresťančiť Porýnsko.

Pápež Rehor Veľký poslal do Anglicka opáta, benediktína Augustína so 40 mníchmi.
Írsko obrátil na vieru sv. Patrik
(+ 461);
Škótsko sv. Kolumban (+ 597);
Nemecko sv. Bonifác (+ 754).
-takto by som mohla pokračovať...

Na Cirkev ako takú sa môze vzahovať a aplikovať aj výrok apostola Pavla ,,Veď ak
hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť, a beda mi, keby som
evanjelium nehlásal" (1 Kor 9, 16).
Aj pápez Pavol VI. pripomína: ,,Chceme opäť
zdôrazniť, ze príkaz ohlasovať evanjelium vsetkým ľudom je prvotnou a prirodzenou
povinnosouť Cirkvi...
Úloha ohlasovať evanjelium je milosť a vlastné povolanie Cirkvi a vyjadruje jej pravú povahu.
Cirkev je tu na hlásanie evanjelia"
Samozrejme, že cirkev plní evanjelizačné poslanie.

Stále používate tie isté naučené frázy a zavádzate.
08.11.2011
sektár    Reagovať
sekty
Myslím si ,že siekt sa až tak báť nemusíme. Najviac zla napáchala vyvolená cirkev,ktorá od samého počiatku svojim správaním dokazovala,kto je jej bohom-satan,otec lží. Absurdné je i tvrdenie autora príspevku o "dogmatizme". To je vlastné iba RKC. A jej dejiny sú dejiny zločinnosti. Na svete je miliarda katolíkov,ale nie kresťanov. Kresťana možno poznať podla lásky. A dejiny katolicizmu určite nie sú dejinami lásky,ale naopak-nenávisti,tmárstva,bigotnosti,hlúposti..atd.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.