referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Sobota, 26. septembra 2020
Dedenie
Dátum pridania: 31.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: majushka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 414
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

Prechod dlhov
Dedič, ktorý zdedli majetok poručiteľa po jeho smrti, zodpovedá za náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za nevyrovnané poručiteľové dlhy, ktoré na neho prešli ako na dediča. Za tieto dlhy dedič zodpovedá len do výšky svojho nadobudnutého dedičstva. Ak je dedič viac, každý z nich zodpovedá za náklady len do výšky svojho zdedeného majetku. /§470/
Pokiaľ sú dlhy väčšie ako dedičstvo samo, je možné toto dedičstvo prenechať k úhrade dlhov veriteľom, po dohode všetkých dedičov. Ak nepríde k dohode medzi dedičmi a dlžníkmi, je nutné sa riadiť ustanoveniami, ktoré sú uvedené v občiansko - právnom zákonníku. /§471/
Štát, ktorému dedičstvo pripadlo zodpovedá za poručiteľovi dlhy a za primerané náklady jeho pohrebu rovnako ako dedič. /§472/
B.6. Ochrana dediča
Ak sa dodatočne zistí, že oprávneným dedičom je iná osoba, ako tá ktorej bol majetok vydaný, je ten kto majetok vlastní neoprávnene povinný ho vydať, môže však požadovať uhradenie nákladov, ktoré mal so spracovaním dedičstva. Úžitky z dedičstva mu však náležia iba v prípade, že o existencii inej oprávnenej osoby nevedel. /§485/
Kto dobromyseľne nadobudol majetok od neoprávneného dediča, je chránený zákonom tak, ako keby majetok nadobudol od oprávneného dediča. /§486/
Pokiaľ dedí štát, plati preň obidva §485 a §486. /§487/

C. Dedenie zo závetu – druhá hlava
Závetom sa rozumie posledná vôla, testament – právny úkon, v ktorom poručiteľ ustanoví dediča, poprípade určí ich podiely, alebo vecné práva, ktoré im majú pripadnúť. Poručiteľ môže závet napísať buď vlastnou rukou alebo v inej písomnej forme /napr. písací stroj/ a podpísať pred dvoma svedkami, inak je neplatná. /§476a/. Ak z určitých dôvodov nemôže vlastnoručne spísať závet, je potrebné ju vyhotoviť pred toma svedkami. Pokiaľ listinu nevyhotovil poručiteľ sám, musí byť listina prečítaná pred svedkami a poručiteľ musí pred všetkými svedkami potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôlu, následne závet musí byť podpísaná svedkami. /§476b/
Závet môže byť tiež vyhotovená formou notárského zápisu. Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný. /§476/
Svedkami závete môžu byť len osoby spôsobilé k právnym úkonom, ďalej to nesmu byť osoby nevidomé, nepočujúce, nemé a tie ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa závet vyhotovuje. Taktiež nesmie byť svedkom zákonný dedič a jemu blízke osoby. /§476e/. V záveti nesmú pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, písatelia, tlmočníci alebo predčítatelia osoby, ktoré by mohli byť oficiálnymi zákonnými dedičmi a osoby im blízke /§476f/. V záveti poručitel ustanoví dediča, rozdelí im podiely alebo veci a práva, ktoré im náležia.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Dedenie SOŠ 2.9274 1728 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.