referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nataša
Nedeľa, 17. januára 2021
Dedenie
Dátum pridania: 31.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: majushka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 414
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

Ak poručiteľ nerozdelí dedičstvo, pokiaľ je viac dedičov, dedičstvo sa rozdelí rovnakým podielom. /§477/. Neplnoletým dedičom musí byť pridelené aspoň toľko, koľko činí ich dedičský podiel zo zákona a plnoletým aspoň toľko, koľko činí polovica ich podielu zo zákona. Pokiaľ závet tomu odporuje, je v danej časti neplatný, pokiaľ však nedošlo k vydedeniu. /§479/.
Závet sa dá zrušiť, buď neskoršie vydaným závetom, odvolaním závetu – musí mať patričnú formu, alebo zničením listiny. /§480/.

D. Dedenie zo zákona
V prípade že poručiteľ nenapíše závet postupuje sa pri určovaní podielu dedičstva zo zákona. Pre túto potrebu sú dediči rozdelený do štyroch dedičských skupín. Základným východiskom pre určenie, ktorý zákonný dedič patrí do ktorej dedičskej skupiny je jeho príbuzenský či iný vzájomný vyťah. Podľa zákona najprv dedia zákonný dediči z prvej skupiny, ak nie sú dedia zákonný dediči zo skupiny druhej, tretej a štvrtej a to nasledovne:
1. Prvú dedičskú skupinu tvoria zákonný dediči, ktorí k poručiteľovi počas jeho života mali najbližší vzťah. Patria sem poručiteľove deti a manžel, pokiaľ v deň smrti manželstvo trvalo. Za poručiteľovo dieťa sa považuje aj dieťa osvojené. Uplatňuje sa tu rovnosť dedičských podielov – deti a manžel /-ka/ dedia rovnakým dielom. V prípade že nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho podiel rovnakým dielom jeho deti, ak nededia ani tie, alebo niektoré z nich dedia rovnakým dielom potomci. /§473/
2. Druhú dedičskú skupinu tvorí manžel /-ka/ poručiteľa, jeho rodičia a osoby, ktoré s ním žili najmenej jeden rok pred smrťou v spoločnej domácnosti a starali sa o domácnosť alebo boli odkázaný na výživou na poručiteľa. V danej skupine dedí manžel/-ka/ polovicu a medzi ostatné osoby sa rozdelí rovnakým pomerom zostávajúcej polovice dedičstva. /§474/
3. Tretiu dedičskú skupinu tvoria poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí s ním žili najmenej po dobu jedného roku v spoločnej domácnosti, poprípade sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaný na výživu poručiteľa. V tejto skupine sa uplatňuje rovnosť dedičských podielov. /§475/
4. Štvrtú dedičskú skupinu tvoria poručiteľovi prarodičia. V tejto skupine sa uplatňuje rovnosť dedičských podielov, a ak nededí žiadny z nich, , dedia rovnakým dielom ich deti. /§475a/

E. Zvláštnosti dedičského konania
E.1. Vydedenie
Vydedenie je jednostranný právny úkon, ktorým poručiteľ prejavuje svoju vôľu, aby sa potomkovi, ktorý by mal byť zákonným dedičom, nedostalo zákonom stanoveného podielu, poprípade žiadneho podielu, ktorý je stanovený zákonom.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Dedenie SOŠ 2.9274 1728 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.