referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Piatok, 6. decembra 2019
Dedenie
Dátum pridania: 31.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: majushka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 414
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

/§469a/
Vylúčiť dediča je možné, ak:
a) v rozpore s dobrými mravmi – v prípade, že dedič neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v nemoci, starobe a pod.
b) pokiaľ o poručiteľa trvale neprejavil záujem, ktorý by jeho potomok prejaviť mal
c) pokiaľ bol odsúdený pre úmyselný trestný čin – odňatie slobody najmenej 1 rok
d) pokiaľ trvale vedie neusporiadaný život.
E.2. Odmietnutie dedičstva
Je jednostranným a neodvolateľným prejavom vôle voči dedičskému konaniu. Dedičstvo je možné odmietnuť ako formou písomnou, tak i formou ústnou /§463/, ale len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť upovedomený /§464/. K odmietnutiu dedičstva môže prísť len vtedy, ak dedič svojím jednaním nedal najavo, že dedičstvo odmietnuť nechce /§465/. Dedičstvo je možné odmietnuť len ako celok, nie je možné odmietnuť len jeho časť, alebo odmietnuté dedičstvo viazať inou podmienkou alebo výhradami /§466/. V prípade, že dedič zomrie skôr ako sa vyjadrí, či dedičstvo odmieta alebo nie, prechádza právo odmietnutia na jeho dediča.
E.3. Dedičská nespôsobilosť
Ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu voči poručiteľovi, jeho manželovi /-ke/, deťom alebo rodičom je dedičsky nespôsobilý, môže však dediť v prípade ak mu poručiteľ tento čin odpustil (17).

F. Záver
Problematika dedenia ako právneho úkonu je záležitosť, ktorá sa nás bezprostredne dotýka a človek, či chce alebo nie sa s tým bude stýkat trvalo. Nie je možné predpokladať, že už nebude majetku, ktorý by mohol byť predmetom dedičského konania. Nakoľko dedenie a problematika dedenia je veľmi zložitou záležitosťou, práve po právnej stránke, bolo by vhodné, aby človek, ktorý má väčší majetok, ktorý by mohol byť po jeho smrti sporom medzi príbuznými, mal vysporiadané svoje majetkové záležitosti v záveti spísanou pred notárom

Vysvetlivky:
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Siedma časť - Dedenie, prvá hlava – nadobúdanie dedičstva, druhá hlava – dedenie zo zákona, tretia hlava – dedenie zo závetu, štvrtá hlava – potvrdenie dedičstva a vyporiadanie dedičov, piata hlava – ochrana oprávneného dediča.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Podobné referáty
Dedenie SOŠ 2.9274 1728 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.