referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cyprián
Nedeľa, 27. septembra 2020
Dedenie
Dátum pridania: 31.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: majushka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 414
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 
A. Úvod
Ako tému svojej práce som si vybrala DEDENIE, siedma časť občianského zákona č. 40/1964 Zb., ktorá sa týka prechodu majetku a práv v prípade smrti.
V nasledujúcich kapitolách sa snažím objasniť základné pojmy z oblasti dedenia, čo je dedenie a dedičstvo, čo sa stáva predmetom dedičstva a spôsoby nadobúdania dedičstva a zvláštností, ktoré vyplývajú zo zákona.

B. Základné pojmy
B.1. Dedičstvo
Dedičstvo je prechod majetku – majetkových práv a povinností po zomrelej osobe na jeho dediča, a to buď zo záveti, alebo zo zákona. Ak dedičstvo po zomrelom nenadobudne dedič zo závete, automaticky nadobúda dedenie dedič zo zákona. Pokiaľ dedič zo závete nadobudne len časť dedenia, druhá časť dedenia postupuje na dediča zo zákona. Z toho vyplýva, že dedičské právo je pevne spojené s vlastníctvom, ktoré slúži nielen poručiteľovi, ale aj jeho rodine. So smrťou fyzickej osoby je nerozlučne spojený zánik jej spôsobilosti mať práva a povinnosti, to znamená že fyzická osoba prestáva byť právnym subjektom. Dedičstvo sa nadobúda okamihom poručiteľovej smrti. Okamih poručiteľovej smrti je rozhodujúci pre zistenie okruhu dedičov a treba ho starostlivo skúmať najmä vtedy, ak v jeden deň zomrie viac osôb, ktoré by mohli dediť jedna po druhej.
Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, automaticky pripade štátu.
B.2. Charakteristika pojmu dedič
Dedič je právny nástupca zomrelej osoby, čo môže byť ktorýkoľvek právnický subjekt. Neprihliada sa k dedičovi, ktorý je neznámy, alebo jeho pobyt nie je známy.
B.3. Nadobudnutie dedičstva
Okamih smrti zomrelého je okamihom nadobudnutia vlastníctva k jeho veciam. Ak je viac dedičov, vysporiadajú sa súdnou cestou medzi sebou dohodou. Pokiaľ je dohoda medzi dedičmi v súlade so zákonom, súd ju schváli. /§ 461/
V prípade, že nepríde k dohode medzi dedičmi, súd potvrdí dedičstvo tomu, komu je dedičské právo prekázané. Dedič nemá právo, v období od smrti až po dobu rozhodnutia súdu, nakladať s vecami zomrelého. Nadobudnutie dedičstva je možné po smrti poručiteľa, a to, buď dedením zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. /§461/
Ak nenadobudne dedič dedičstvo zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona, v prípade nadobudnutia zo závetu len časti dedičstva, nadobúdajú zvyšnú časť dedičia zo zákona.
Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič pripadne štátu. B.4.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Dedenie SOŠ 2.9274 1728 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.