referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ervín
Streda, 21. apríla 2021
Dohľad NBS
Dátum pridania: 02.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: liw
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 036
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 
NBS vykonáva dohľad nad bezpečným fungovaním bankového systému, nad bankami, nad Fondom ochrany vkladov a nad ďalšími osobami a skupinami subjektov, ak tak ustanoví osobitný zákon.

Činnosti v rámci dohľadu:
Ustanovuje pravidlá obozretného podnikania bánk, pravidlá bezpečnej prevádzky a ďalšie požiadavky na podnikanie DS1. Kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona a ďalších predpisov, vedie konania a vydáva povolenia, licencie a iné rozhodnutia, stanoviská a odporúčania a dohliada na plnenie svojich rozhodnutí, vrátane dodržiavania podmienok týchto rozhodnutí. Nad DS vykonáva dohľad na diaľku aj dohľad na mieste, zisťuje objektívny stav, sústreďuje sa najmä na nedostatky v ich činnosti, príčiny nedostatkov a osoby, ktoré sú za ne zodpovedné.

Dohľad na mieste a na diaľku:
Dohľad na mieste je získavanie a vyhodnocovanie informácií spravidla priamo v DS alebo od jeho zamestnancov. Dohľadom na mieste ale nie je získavanie informácie na mieste postupom NBS v konaní vedenom NBS.
Dohľad na diaľku je získavanie a vyhodnocovanie informácií inak ako na mieste, tzn. že ide o informácie, ktoré NBS získala napr. na základe písomnej žiadosti, hlásení, výkazov a iných podkladov, ktoré DS predkladajú NBS. Opäť, dohľadom nie je získavanie informácií postupom NBS v konaní vedenom NBS.
V prípade, že NBS vykonáva dohľad na diaľku alebo dohľad na mieste, sú DS a ich zamestnanci povinní umožniť NBS vykonať dohľad, zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu a poskytnúť NBS požadované informácie, súčinnosť a pomoc, ktoré potrebuje na výkon dohľadu.
Pri výkone dohľadu spolupracuje NBS s inými orgánmi vykonávajúcimi dohľad, napr. ÚFT a orgány dohliadajúce na základe zákona o kolektívnom investovaní.

Útvar bankového dohľadu:
V prvom stupni vykonáva dohľad a rozhoduje útvar bankového dohľadu (ÚBD) NBS – samostatne, nezávisle a nestranne. S ostatnými útvarmi a orgánmi NBS spolupracuje a vymieňa si podklady tak, aby bol zabezpečený riadny a účinný výkon dohľadu. ÚBD je pri rozhodovaní v prvom stupni viazaný rozhodnutiami bankovej rady v druhom stupni a rozhodnutiami súdu pri preskúmavaní právoplatných rozhodnutí NBS. ÚBD nemôže dostať úlohu, ktorá by ovplyvnila jeho nezávislosť a nestrannosť alebo znemožnila plnenie povinností, ktoré vyplývajú zo zákona.

Poverenie NBS na výkona dohľadu na mieste:
Zamestnanec, ktorý vykonáva dohľad na mieste, musí mať písomné poverenie NBS.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Zákon č. 566/92,Úplné znenie zákona vyšlo v zbierke pod číslom 619/2002
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.