referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Účtovníctvo
Dátum pridania: 15.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Oli
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 415
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 16m 40s
Pomalé čítanie: 25m 0s
 
Účtovníctvo predstavuje relatívne uzatvorený a vnútorne usporiadaný systém informácií, ktorý poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o hospodárskej činnosti podniku a o jej výsledku. Účtovníctvo je podnikovou disciplínou, slúži ako nástroj riadenia podniku.
Informácie musia byť: 1. relevantné.
2. objektívne.
3. včasné a aktuálne.
4. zrozumiteľné.
5. porovnateľné.

Finančné účtovníctvo - má právne stanovený obsah a formu. Slúži pre výpočet dane z príjmov. Slúži aj pre externých užívateľov. Delíme:
1. bežné - účtovné zápisy vedieme v priebehu účtovného obdobia.
2. účtovné výkazy - účtovná závierka - súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha.

Manažérske účtovníctvo - nemá právne stanovený obsah a formu. údaje slúžia pre interné potreby podniku, sú menej spoľahlivé ako finančné účtovníctvo. Delíme:
1. nákladové účtovníctvo - náklady na výrobky.
2. kalkulácie - ceny, predbežná, výsledná.
3. plánovanie a rozpočtovanie.
4. finančná kontrola.
5. vnútorná kontrola - controlling.

Cieľom finančného účtovníctva je podávať verný a pravdivý obraz o majetkovej, výnosovej a finančnej situácii podniku.
Predmet účtovníctva - zobrazenie stavu a zmeny stavu majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku. Skutočnosti, ktoré tvoria predmet účtovníctva musia byť v účtovníctve zobrazené v tom období, s ktorím vecne a časovo súvisia. Účtovným obdobím je kalendárny rok.

Funkcie účtovníctva:
1. dokumentačná - účtovníctvo eviduje majetok a záväzky.
2. informačná - informácie využívajú vlastníci, manažéry, zákazníci, finančný veritelia, dodávatelia, zamestnanci, vláda, verejnosť, konkurenčné podniky.
3. kontrolná - slúži pre hodnotenie hospodárnosti a rentability.
4. účtovníctvo je základňou pre rozhodovanie.

Účtovníctvo je upravené právnymi normami po formálnej a vecnej stránke.
a) zákony a vyhlášky vydávané štátom - obchodný zákonník (513/91Zb), podnikatelia sú povinný viesť účtovníctvo a to v rozsahu a spôsobom, ktorý stanovuje zvláštny zákon. Zákon o účtovníctve 563/91Zb. Opatrenia ministerstav financií SR - účtovná osnova, postupy účtovania pre podnikateľov.
b) daňové a iné predpisy - občiansky zákonník, zákon o zamestnanosti.
c) všeobecne uznávané účtovné zásady národné i medzinárodné účtovné zásady (IAS).

Spôsoby účtovania:
a) účtovanie príjmov a výdavkov - zisk sa určí ako rozdiel príjmov a výdavkov.
b) jednoduché účtovníctvo - eviduje sa majetok, záväzky a hospodárske operácie.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Účtovníctvo SOŠ 2.9702 3431 slov
Účtovníctvo 2.9557 1950 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.