referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Právne prostredie podnikania
Dátum pridania: 15.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Oli
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 118
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 
Zástupcom je ten, kto je oprávnený konať za iného v jeho mene. Zo zastúpenia vyplývajú práva a povinnosti zastúpeného.Forma zastúpenia môže byť aj poručníctvo.Zastúpenie vzniká:priamo zo zákona,alebo na základe dohody o plnomocenstve.(keď je niekto psychycky narušený, súd zo zákona mu určí zástupcu).Splnomocniť môžeme každú FO.Plnomocenstvo všeobecné(generálne),špeciálna plná moc(plnomocenstvo na prebratie mzdy,mzda je nedotknuteľná,musí byť plná moc).Plnomocenstvo obs: identifikácia seba(r.č.),zástupcu, konkrétne na čo splnomocňujem,podľa tarify suma,alebo%, ako sa dohodnú,dobrá formulácia aby bolo všetko jasné.Doručenie v prac.práve:výpoveď môže prevziať iba pracovník, neexistuje náhradné doručenie. Písomnosť je doručená aj vtedy, keď ju odmietne prevziať. Doručenie nie je vtedy,ak poštárka urobí kiks.Právny úkon:je prejav vôle smerujúci k vzniku,zmene, alebo zániku právneho vzťahu s ktorého prejavom sú spojené účinky zákona. Dvojstranný právny úkon:zmluva na to, že zákon niečo účastníkom zmluvy povoľuje, na vylúčenie rozporov resp.nedostatkov.Prejav vôle musí byť: slobodný(bez nátlaku), vážny, zrozumiteľný,určitý.Právne úkony sú: jednostranné, dvojstranné, viacstranné.Závet: môže spísať notár,alebo dvaja svedkovia a jeden čo ho píše.Vlastnoručne napísané,týmto úkonom zákon spája účinky. Keď nie je spísaný závet, dedí sa zo zákona.Kúpno-predajná zmluva: je písomná.Pracovná zmluva: písomne inak je neplatná,iba ak je kratšia ako jeden mesiac,nemusí byť písomná,stačí ústna.Písomná zmluva sa môže zrušiť len písomne.Premlčanie: právo sa oslabuje.Preklúzia: právo zaniká.Vady tovaru: z právneho hľadiska je možné považovať za vady tovaru len také vady, ktoré sa vyskytnú v určitom časovam úseku.Ten môže byť rôzny podľa toho, či ide o zákonnú zodpovednosť za vady, alebo zodpovednosť za vady vyplývajúca zo zmluvy.Za základné triedenie vád tovaru: sa považuje triedenie na vadyFAKTICKÉ: zákl. triedenie: vady akosti, vady množstva, odstrániteľné, neodstrániteľné, skryté,zjavné, podstatné, nepodstatné.Kataster nehnuteľností: je geometrické určenie,súpis a popis nehnuteľností.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.