referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Štvrtok, 19. mája 2022
Dlhodobý majetok
Dátum pridania: 18.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: keena
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 013
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 
1. Pojem a charakteristika DM
Aby mohol podnik vykonávať činnosť a dosiahnuť ciele, ktoré si stanovil, potrebuje na to určité prostriedky. Tieto prostriedky sa označujú pojmom majetok. Majetkom podniku sú všetky prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa, vytvára a účelne s nimi hospodári. Majetok môže mať charakter: hmotný (budova), nehmotný (software), peňažný (peniaze v hotov.)

2. Klasfikácia a štruktúra DM
Majetok sa z časového hľadiska delí na:
 DLHODOBÝ MAJETOK – majetok, kt. doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom je dlhšia ako 1 rok.
 KRÁTKODOBÝ MAJETOK - majetok, kt. doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom je najviac 1 rok.
Majetok z hľadiska prevádzkového cyklu delíme na:
a) obežný
b) neobežný
Majetok z hľadiska likvidity delíme na:
a) nelikvidný
b) s vyšším stupňom likvidity
c) likvidný

Členenie DM:
1.) Dlhodobý nehmotný majetok => ocenenie > 50 000,-
2.) Dlhodobý hmotný majetok => ocenenie > 30 000,-
3.) Dlhodobý finančný majetok
4.) Dlhodobé pohľadávky

Dlhodobý nehmotný majetok
- sú to zložky majetku, kt. ocenenie je vyššie ako 50 000,- a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok.
- DNM, kt. ocenenie sa rovná 50 000,- alebo nižšie, možno zaradiť do DNM, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok. Ak takýto majetok nie je zaradený medzi DM, patrí medzi ostatné služby.

Dlhodobý hmotný majetok
- doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok a ocenenie je vyššie ako 30 000,-
- podiel jednotl. skupín majetku z jeho celkového objemu vyjadruje štruktúru majetku. Rozbor štruktúry majetku poskytuje informácie pre určenie objemu opráv, objemu a zamerania investícií pre využitie výrobných kapacít, pre utváranie vhodnej špecializácie a kooperačných vzťahov vo výrobe.

Dlhodobý finančný majetok
- účtovná jednotka ho má v držbe dlhšie ako 1 rok. Pod FM sa rozumejú cenné papiere, vklady, poskytnuté pôžičky, obligácie…

3. Spôsoby obstarávania
Podnik si môže DM obstarať:
 Kúpou – najčastejší spôsob môže byť aj formou preddavkov za budúcu dodávku. Čas obstarávania až po zaradenie do používania – protokol o zaradení DM do používania.
 Vlastnou činnosťou (vo vl. réžii) – aktivovanie majetku – aktíva – zobrazený a zachytený majetok v súvahe.
 Bezplatný prevod podľa právnych predpisov – majetok, kt. musí spĺňať osobitné podmienky z hľadiska bezpečnosti a dodržiavania predpisov.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Dlhodobý majetok 2.9767 1402 slov
Dlhodobý majetok 3.0000 749 slov
Dlhodobý majetok SOŠ 2.9488 917 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.