referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Július
Nedeľa, 11. apríla 2021
Rozsiahla charakteristika opcií
Dátum pridania: 12.07.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Peter18
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 758
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.6
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 17m 40s
Pomalé čítanie: 26m 30s
 

Vnútorná hodnota opcie nemôže byť vyššia, pretože vtedy by bolo výhodnejšie kúpiť priamo podkladajúce aktívum a nie opciu. Pri predajnej opcii je hornou hranicou vnútornej hodnoty realizačná cena, pretože investor nemôže pri realizácii opcie získať viac, než realizačnú cenu podkladajúceho aktíva.

Časová hodnota opcie je peňažným ocenením pravdepodobnosti, že v priebehu životnosti opcie sa promptná cena podkladajúceho aktíva vyvinie smerom priaznivým pre investora. Veľkosť časovej hodnoty ovplyvňuje rad faktorov:
 charakter rozdielu medzi promptnou a realizačnou cenou pri otvorení opčnej pozície; keď je opcia "mimo peňazí", je nižšia pravdepodobnosť, že bude pri expirácii "v peniazoch" než v prípade, že je "v peniazoch" hneď na začiatku,
 čas, ktorý zostáva do expirácie opcie čím je kratší, tým menšia je pravdepodobnosť neočakávanej zmeny ceny podkladajúceho aktíva,
 intenzita výkyvov (volatilita) ceny podkladajúceho aktíva čím je väčšia, tým väčšia je pravdepodobnosť zmien,
 pohyb úrokovej miery na peňažnom trhu,
 vyplácanie dividend, ak podkladajúcim aktívom sú akcie. Uvedené faktory pôsobia kombinovane, no ich výsledný vplyv je jednoznačný: v priebehu životnosti opcie jej časová hodnota postupne klesá (v dňoch pred expiráciou veľmi intenzívne), takže v deň expirácie má opcia len svoju vnútornú hodnotu.

Hranice, v ktorých sa môže pohybovať hodnota opcií môžeme znázorniť aj graficky:Presné určenie hodnoty opcie je možné len v termíne jej expirácie, kedy poznáme nielen realizačnú, ale aj aktuálnu promptnú cenu podkladajúceho aktíva. Stanovenie hodnoty (výšky opčnej prémie) na začiatku a v priebehu životnosti opcie je však problematické, pretože vývoj ceny podkladajúceho aktíva aj vývoj faktorov ovplyvňujúcich časovú hodnotu možno len odhadovať. Na riešenie tohto problému sa využívajú poznatky najmä dvoch modelov: binomického a Black-Scholesovho. Ich princípy sú premietnuté do konštrukcie počítačových programov, ktoré burzy a obchodníci s cennými papiermi používajú pre oceňovanie opcií.

4.3 Druhy opčných kontraktov

Jednotlivé druhy opčných kontraktov sa od seba líšia rozdielnymi podkladajúcimi aktívami. V predchádzajúcom texte sme uvádzali príklady obchodovania s opciami znejúcimi na akcie. Podkladajúcimi akciami opcií však môžu byť aj dlhopisy, meny, burzové indexy a futurity.

Opcie na dlhopisy sa označujú aj ako opcie na úrokové miery. Je to preto, že obdobne ako futurity na úrokovú mieru umožňujú investorovi zabezpečovať sa proti vplyvu zmeny úrokovej miery na hodnotu portfólia dlhopisov.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.