referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Nedeľa, 28. februára 2021
Rozsiahla charakteristika opcií
Dátum pridania: 12.07.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Peter18
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 758
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.6
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 17m 40s
Pomalé čítanie: 26m 30s
 
4. Opcie

Opcia predstavuje právo kúpiť alebo predať určité dohodnuté množstvo podkladajúceho aktíva za vopred pevne dohodnutú realizačnú (bázickú) cenu vo vopred pevne dohodnutom budúcom (expiračnom) termíne.

Investor (kupujúci) získava toto právo zaplatením opčnej prémie vypisovateľovi opcie (predávajúcemu). Súčasne tým získava právo od kontraktu odstúpiť (nechať opciu vypršať). Keď sa však investor rozhodne opciu realizovať, je vypisovateľ povinný plniť. Preto sa opcia charakterizuje aj ako podmienený termínový kontrakt (jeho realizácia je podmienená rozhodnutím investora).

Prvotnými nástrojmi, na ktoré opcie znejú (ich podkladajúcimi aktívami) môžu byť akcie, dlhopisy, úrokové miery, meny, burzové indexy, ale aj futurity.

Opcie možno členiť podľa viacerých kritérií
 Podľa miesta obchodovania poznáme štandardizované opcie obchodované na burzách a neštandardizované opcie obchodované mimo burzy (pri nich bývajú jedným partnerom kontraktu spravidla obchodné banky).
 Podľa určenia termínu plnenia rozoznávame dva typy: európske opcie, ktoré sú splatné len v poslednom dni svojej životnosti a americké opcie, pri ktorých môže investor žiadať plnenie kedykoľvek v priebehu životnosti.
 Podľa toho, aké právo opcia predstavuje, členíme opcie na kúpne (call) a predajné (put).

4.1 Typy opcií a obchodovanie s nimi

Základnými typmi opcií sú opcie kúpne a opcie predajné.

a) Kúpna (call) opcia dáva investorovi právo (ale nie povinnosť) kúpiť podkladajúce aktívum za dohodnutú realizačnú cenu v určitom termíne (pri európskej opcii) alebo do určitého termínu (pri americkej opcii).

Pre každé podkladajúce aktívum je na trhu viacero tried opcií, ktoré sa od seba líšia výškou realizačnej ceny a v závislosti na tom aj výškou opčnej prémie. Keďže kúpna opcia dáva právo kúpiť v budúcnosti za pevnú realizačnú cenu, je zrejmé, že trieda s nižšou realizačnou cenou bude drahšia (opčná prémia bude vyššia) a triedy s vyššou realizačnou cenou budú lacnejšie.

Partneri opčného kontraktu majú rozdielne trhové očakávanie. Kupec kúpnej opcie očakáva rast ceny podkladajúceho aktíva, vypisovateľ (predávajúci) očakáva jej stabilitu alebo pokles.

Kúpna opcia má pre investora hodnotu vtedy, keď je v momente expirácie "v peniazoch" t. j. keď je promptná cena podkladajúceho aktíva vyššia, než realizačná cena opcie. Vtedy bude opciu realizovať so ziskom.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.