referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Štvrtok, 23. mája 2024
Cenné papiere-Akcie (ich charakteristika a druhy)
Dátum pridania: 12.07.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Peter18
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 631
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
Akcie

Čo je akcia (účastina)
Akcie (účastiny) patria do skupiny majetkových cenných papierov kapitálového trhu.
Majetkové cenné papiere sú strednodobé a dlhodobé cenné papiere, ktoré sú dokladom o spoluvlastníctve na akciovej spoločnosti alebo na inej forme obchodnej spoločnosti, podielového fondu, družstva a pod. Do tejto skupiny cenných papierov patria okrem akcií aj podielové listy, podiely, podielnické družstevné listy, kuksy a pod.
Akcie sú na kapitálových trhoch najrozšírenejším druhom majetkových cenných papierov, pretože akciová spoločnosť je v súčasnom období najrozšírenejšou formou podnikania z hľadiska podielu na objeme produkcie i tvorbe HDP.
Patria k jedným z najvýznamnejších zdrojov získavania peňažného kapitálu na financovanie rozvojových potrieb akciových spoločností na jednej strane a na druhej sú jednou z možností finančného investovania voľných peňažných prostriedkov.

Aké druhy akcií poznáme
Poznáme Kmeňové a prioritné akcie,
Akcie na doručiteľa a na meno,
Zamestnanecké akcie,
Dematerializovné (zaknihované) a listinné akcie,
Staré a nové akcie.

Kmeňové akcie

- sú základným druhom akcií, s ktorými sú spojené základné oprávnenia:
- zúčastňovať sa na valnom zhromaždení akcionárov,
- hlasovať na valnom zhromaždení,
- poberať dividendu v závislosti od výšky dosiahnutého zisku a
- podieľať sa na likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti.

Ich majitelia sú nositeľmi všetkých rizík spojených s podnikaním akciovej spoločnosti, a to tak v oblasti dividend, ako aj v oblasti majetku. Pokiaľ ide o ich účasť na zisku, prichádzajú na rad až po majiteľoch prioritných akcií. Rovnako aj to aj v súvislosti s ich podielom na likvidačnom zostatku. Najskôr sa uspokojujú pohľadávky veriteľov a podiely majiteľov prioritných akcií.
V posledných rokoch sa objavili na kapitálových trhoch vyspelých krajín zujímavé inovácie v oblasti kmeňových akcií. Patria k nim napríklad:
- kmeňové akcie s právom kupca b období umiestňovania emisie predať ich späť emitentovi v presne určenom termíne za vopred stanovenú cenu. Tento typ akcií chráni investora pred stratou vyplývajúcou zo zníženia kurzu akcie v období jej prvého umiestnenia na trhu.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.