referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Podnikateľský plán (osnova)
Dátum pridania: 16.07.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: borodredd
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 162
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 22m 0s
Pomalé čítanie: 33m 0s
 

Mali by sa uvádzať najmä nasledujúce informácie:

Základné informácie o firme
· obchodné meno (vrátane právnej formy)
· sídlo, miesto podnikania
· stručný opis predmetu činnosti firmy
· náčrt manažérskeho tímu podniku

Výrobky alebo služby
· aké sú výrobky alebo služby a ich využitie
· stručný opis výrobného procesu a výrobných nákladov
· počet zamestnancov

Cieľoví zákazníci
· všeobecný opis zákazníka
· veľkosť celkového (alebo potenciálneho) trhu
· očakávaný podiel na trhu

Finančná situácia firmy v nasledujúcej štruktúre (pokiaľ je to možné údaje za tri posledné roky a predpoklad do budúcnosti) :
· tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
· náklady na materiál a energiu
· náklady na služby
· odpisy
· finančné náklady
· finančné výnosy
· prevádzkový hospodársky výsledok
· hospodársky výsledok po odpočítaní úrokových nákladov
· daňový základ
· zisk pred zdanením
· výška splatnej dane
· čistý zisk

2.2 Manažment a organizačná štruktúra podniku
Táto časť by mala obsahovať náčrt organizačnej štruktúry spolu s vymedzením funkcie jednotlivých článkov a počtom zamestnancov.
Spolu s organizačnou štruktúrou je potrebné uviesť aj právomoci a zodpovednosti jednotlivých manažérov a stručné životopisy obsahujúce kvalifikáciu a pracovné skúsenosti vlastníkov a manažérov. Pracovné skúsenosti sú veľmi kladným a priaznivým kritériom pre väčšinu veriteľov a investorov spoločnosti.

2.3 Postavenie spoločnosti v ekonomickom prostredí
Ďalšou časťou podnikateľského plánu je podrobnejší opis firmy resp. spoločnosti a jej postavenie v ekonomickom prostredí. Mal by obsahovať informácie o minulosti firmy a o jej súčasnej situácii. Konkrétne by mal obsahovať založenie firmy, účel založenia, vývoj vlastníckej štruktúry, príp. zmena právnej formy, vývoj aktív spoločnosti, vývoj zamestnaneckej štruktúry, popis výrobku/služby, popis odvetvia, v ktorom podnik pôsobí a pod. Niektoré skutočnosti sú podrobnejšie charakterizované nižšie. Výrobky / Služby podniku
V tejto časti sa uvádza úplný opis výrobkov, ich využitie a vlastnosti. Ďalej sa poukáže na prípadné špeciálne technológie potrebné pri výrobe. Osobitne sa uvádzajú nasledovné skutočnosti:
§ podiel na celkových tržbách
§ marža jednotlivých výrobkov, resp. služieb

V tejto časti sa taktiež uvádza prípadná certifikácia výrobkov, ktorá sa dokladuje v prílohe podnikateľského plánu.
Opis odvetvia
Táto časť zahŕňa súčasnú situáciu a dianie v odvetví alebo v jeho časti, do ktorej výrobky alebo služby podniku patria. Na podrobnejšiu charakteristiku je potrebné uviesť nasledovné informácie:
· veľkosť daného odvetvia (z finančného hľadiska a počet firiem, resp. výrobkov alebo služieb)
· súčasná situácia v danom odvetví
· situácia v nadväzujúcich odvetviach
· dôležité právne predpisy vzťahujúce sa na podnikanie v danom odvetví
· vývoj v odvetví v posledných rokoch a predpokladané trendy daného odvetvia v budúcnosti

Konkurencia
Neoddeliteľnou súčasťou popisu postavenia spoločnosti v ekonomickom prostredí je charakteristika konkurencie. Uvádzajú sa podrobné údaje o konkurenčných výrobkoch alebo službách, ktoré už sú na trhu, alebo na trh onedlho vstúpia. Zahrnuté by mali byť aj substitučné výrobky. Opis konkurencie obsahuje nasledujúce informácie:
· konkurenti, ich sídlo, výrobky príp. služby, ktoré poskytujú, podiel na trhu
· spôsob predaja konkurencie a ceny ich výrobkov/služieb
· slabé a silné stránky konkurencie
· špecifické technológie používané konkurenciou

Konkurenčné výhody a nevýhody
Je potrebné zdôrazniť, aké má výrobok/služba výhody a nevýhody v porovnaní s konkurenciou. Aspekty, ktoré je potrebné zahrnúť sú cena, vlastnosti, kvalita, balenie, distribučné kanály, záručné podmienky a servis, propagácia a pod.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Ministerstvo Financií
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.