referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fedor
Pondelok, 15. apríla 2024
Podnikateľský plán (osnova)
Dátum pridania: 16.07.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: borodredd
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 162
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 22m 0s
Pomalé čítanie: 33m 0s
 

Správne pochopenie skutočnosti v oblasti konkurenčných výhod a nevýhod produktu spoločnosti veľmi výrazne vplýva na rozhodovanie manažmentu a tým pádom na celkovú situáciu podniku. 2.4 Ciele podniku
Ciele podniku predstavujú konkrétnejšiu formuláciu naplnenia aktivít vedúcich k naplneniu poslania podniku. Ciele sa odporúča vyjadriť kvantitatívne. Vyjadrujú množstvo, druh a termín splnenia požadovaného výsledku. Môžu sa vzťahovať k podniku ako celku (maximalizácia trhovej hodnoty podniku) alebo k jednotlivým funkčným oblastiam podnikovej činnosti ako napr. výroba, výskum a vývoj, financie, riadenie ľudských zdrojov a pod. 2.5 Výrobný proces podniku
Táto časť podnikateľského plánu zahŕňa podrobný opis dodávateľov a položiek potrebných na výrobu, a takisto aj popis samotného výrobného procesu. Je potrebné uviesť nasledujúce informácie:

· informácie o súčasných dodávateľoch (percentuálny podiel na celkových dodávkach) a náhradných dodávateľoch. · údaje o výrobnej technológii, vrátane výrobcu, roku výroby, roku nadobudnutia, momentálneho stavu, prípadne potreby rekonštrukcie alebo náhrady
· opis výrobného procesu vrátane jeho dĺžky a kapacity výrobných zariadení linky. Je potrebné taktiež uviesť využitie kapacity a faktorov, ktoré jej využívanie ovplyvňujú
· minimálnu zásobu surovín potrebnú na kontinuálny priebeh výroby
· akékoľvek priemyselné normy, ktoré je potrebné dodržiavať
· akékoľvek povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu, distribúciu a predaj výrobkov
· odpad alebo vedľajšie produkty súvisiace s výrobným procesom a spôsob ich využitia, resp. likvidácie.

Vplyv na životné prostredie
Vplyv výrobného procesu na životné prostredie sa stáva stále sledovanejšou charakteristikou podnikovej činnosti. Jedná sa o vplyv výrobného procesu na miestne prostredie a celkový dopad výrobku/služby na životné prostredie. Nevyhnutné je však uviesť informácie o tom, ktoré inštitúcie musia schváliť výrobu z hľadiska dopadu na životné prostredie a zadefinovať potencionálne riziká vyplývajúce z tejto oblasti.

2.6 Marketingový plán a prognóza predaja
Marketingový plán je jednou z najdôležitejších súčastí podnikateľského plánu. Prvá časť marketingu je založená na rozsiahlom výskume, na základe ktorého je možné definovať trh a očakávaný podiel na trhu. Výskum sa týka získania informácií z oblastí opis zákazníka, trhový potenciál a podiel na trhu.
V druhej časti marketingového plánu je potrebné sa sústrediť na marketingový mix, ktorý by mal podniku umožniť získať čo najväčší podiel na trhu.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Ministerstvo Financií
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.