referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Podnikateľský plán (osnova)
Dátum pridania: 16.07.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: borodredd
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 162
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 22m 0s
Pomalé čítanie: 33m 0s
 

Marketingový mix zahŕňa výrobok, cenu, distribučné kanály a podporu predaja.
Na základe marketingového plánu sa tvorí prognóza predaja. Prognóza predaja je dôležitá pre projektovanie finančného plánu, pretože je východiskovou základňou pre výkaz ziskov a strát a prehľad peňažných tokov. Podrobnejšia charakteristika niektorých hore uvedených častí marketingového plánu:

Trh
Na začiatku prípravy marketingového plánu je potrebné identifikovať trh a porozumieť mu. Preto je nevyhnutné poznať základné charakteristiky priemerného zákazníka. Na ich základe je potom možné definovať trhový potenciál (počet všetkých spotrebiteľov, ktorí zodpovedajú charakteristike priemerného zákazníka a kupujú výrobky/služby podniku a jeho konkurencie). Opis zákazníka
Všeobecná znalosť základných charakteristík priemerného zákazníka je užitočná z viacerých dôvodov. Umožňuje uistiť sa o tom, či výrobok najlepšie zodpovedá potrebám väčšiny zákazníkov, pomáha pri voľbe marketingových stratégií a tiež poskytuje obraz o tom, či existuje dostatok zákazníkov na to, aby bol podnikateľský zámer úspešný. Určiť profil priemerného zákazníka je možné niekoľkými spôsobmi, výsledok by však mal obsahovať nasledovné informácie o tom, či je zákazníkom firma alebo jednotlivec (príp. obidve skupiny), v prípade jednotlivca, akého je pohlavia, veku, rodinného stavu, kde žije a aký je jeho približný príjem. Následne je možné identifikovať vzory správania sa zákazníkov pri zvažovaní kúpy. V prípade, že zákazníkom sú spoločnosti, uvádzajú sa charakteristiky o tom, čo tieto spoločnosti vyrábajú / predávajú, kto sú ich zákazníci, aká je ich veľkosť, druh vlastníctva a kto rozhoduje o nákupe. Trhový potenciál a podiel na trhu
Po získaní opisu priemerného zákazníka podniku, je potrebné zistiť koľko je na trhu osôb alebo spoločností, ktoré zodpovedajú tejto definícii (trhový potenciál). Trhový potenciál je ovplyvňovaný mnohými externými faktormi. Ďalším krokom je určenie percenta identifikovaných potenciálnych zákazníkov, ktorí si kúpia produkt spoločnosti. Toto percento sa nazýva podiel na trhu. Marketingový mix
Po stanovení charakteristiky typického zákazníka a cieľového podielu na trhu je potrebné zvoliť si stratégiu, ako sa k nim najlepšie dostať. Realizácia uvedeného sa uskutočňuje prostredníctvom marketingového mixu. Marketingový mix ako je uvedené už vyššie tvorí výrobok, cena, distribučné kanály a podpora predaja.

§ výrobok
Pod pojmom výrobok sa rozumie výrobok alebo služba, ktorá spĺňa potreby zákazníka podniku. Musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby čo najlepšie vyhovoval priemernému zákazníkovi.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Ministerstvo Financií
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.