referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fedor
Pondelok, 15. apríla 2024
Podnikateľský plán (osnova)
Dátum pridania: 16.07.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: borodredd
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 162
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 22m 0s
Pomalé čítanie: 33m 0s
 

Dôležité je sústrediť sa nielen na samotný výrobok/službu, ale aj na súhrn doplnkov a služieb súvisiacich s výrobkom - servis, kvalitu a ostatné požiadavky. § cenová stratégia
Tvorba cien závisí od druhu výrobku a zákazníka. Cenová politika a rozhodovanie by mali byť založené na nasledujúcich faktoroch: cena výrobku, konkurencia, potreby zákazníka vzhľadom na špecifickú charakteristiku cieľového trhu, súčasná ekonomická situácia a pod.
Je potrebné zvážiť všetky uvedené položky tak, aby bol správne stanovený marketingový mix a prístup k celkovej cenovej stratégii. Tvorba cien je dlhodobý proces, ktorý je vytváraný internými ako aj externými aktivitami spoločnosti.

§ distribúcia
Distribúciu chápeme ako spôsob, ktorým sa výrobok dostane do rúk zákazníka. Zvolený spôsob predaja musí zákazníkovi vyhovovať a výrobok sa musí k nemu dostať. Tieto faktory sa musia brať do úvahy pri rozhodovaní, kam výrobok umiestniť. Je potrebné rozhodnúť voľbu sprostredkovateľov, druhy a umiestnenie predajní, riešenie dopravy a skladovania, typ služieb poskytnutý sprostredkovateľovi a zákazníkovi a celkové riadenie distribučných kanálov. § podpora predaja
Podpora predaja zahŕňa široký rozsah aktivít. Prvou z nich je reklama v masmédiách (v televízii, rádiu a novinách). Cieľovou skupinou v tomto prípade je veľká časť obyvateľstva. Ďalej to je propagácia prostredníctvom letákov, spravodajcov, pošty, časopisov, novín, Zlatých stránok, katalógov, telefonátov a osobných predajných návštev, používanie reklamných symbolov (billboardy, reklamy na prostriedkoch hromadnej dopravy, tabule na mieste predaja, propagačné akcie, sponzorovanie, účasť na veľtrhoch, výstavách, atď.
V rámci podpory predaja má významné miesto aj príprava a informovanie predávajúcich, bez ohľadu na to, či sa jedná o zamestnancov podniku alebo o sprostredkovateľov. 2.7 Finančný plán
Finančný plán je neoddeliteľnou súčasťou systému plánovania podniku v menších a takisto aj väčších spoločnostiach. Finančný plán menšieho podniku má rovnakú štruktúru ako finančný plán veľkého podniku, líši sa len rozsahom a mierou spracovania. Snáď najdôležitejším všeobecným pravidlom pri tvorbe finančného plánu je, že musí byť v súlade, musí podporovať a byť podporovaný ostatnými časťami podnikateľského plánu. Ak napr. v časti o marketingu je uvedené , že podnik získa 4%-ný podiel na trhu, finančné výkazy podniku by mali byť založené na tržbách rovnajúcich sa 4% celkového trhu. Ďalej je veľmi dôležité uviesť historické údaje (najmä za posledné dva roky) spolu s vysvetlivkami odôvodňujúcimi výkyvy v jednotlivých položkách.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Ministerstvo Financií
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.