referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Nedeľa, 4. decembra 2022
Produkt a kvalita - Užitočnosť produktov, kritériá tvorby produktov a uspokojovania potrieb, nárokov a želaní
Dátum pridania: 09.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lethei
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 563
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.9
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 11m 30s
Pomalé čítanie: 17m 15s
 
1. Úvod2. Produkt

Skôr, ako sa začnem venovať jadru svojej semestrálnej práce, najprv vymedzím, čo to „produkt“ vlastne je.

Produkt je niečo, čo sa môže na trhu ponúknuť do pozornosti, na získanie, používanie alebo na spotrebu a má schopnosti uspokojiť želanie alebo spotrebu.Obr. Štruktúra komplexnej ponuky produktu


Produkt z marketingového pohľadu chápeme ako akúkoľvek ponuku, ktorá je určená na predaj na trhu za účelom uspokojenia určitej potreby. Zahŕňajú sa sem:
 fyzické predmety,
 služby,
 myšlienky,
 osoby,
 miesto,...

Produkt teda predstavuje celkovú ponuku, nielen podstatu výrobku, ale aj značku, servis, obal, štýl, záručné podmienky a iné. Produkt možno aj charakterizovať ako prostriedok, ktorým výrobca uvádza do súladu svoje záujmy a možnosti s cieľmi a záujmami spotrebiteľa:Veľmi dôležité atribúty produktu predstavuje FED faktor:
F - function - funkčnosť
E - efficiency - účinnosť
D - design - dizajn

Na základe FED faktora možno zaradiť výrobky do troch skupín:
a) výrobky, kde dizajn nemá prakticky žiaden význam,
b) výrobky, kde je potrebná rovnováha medzi všetkými troma veličinami,
c) výrobky, pri ktorých je veľmi dôležitý dizajn.


2.1 Špecifikácia produktu

Zložité chápanie pojmu produkt viedlo k diverzifikácii úrovní výrobku na 3 základné vrstvy produktu:

 základná vrstva - jadro = poskytuje službu pri riešení alebo vlastní
užitočnosť,
 vlastný produkt - kvalita, značka, balenie, vyhotovenie, štýl =
charakterizovaný technickými parametrami výrobku,
 rozšírený produkt - inštalácia, dodatočné služby, podmienky dodávok a
úverovania, záruky = spôsob, akým sa bude produkt predávať a využívať.


3. Užitočnosť produktov

Produkt, ktorý sa ponúka do pozornosti zákazníkov na trhu produktov, musí mať schopnosti uspokojovať určitú potrebu, nároky a želanie.


3.1 Užitočnosť

Užitočnosť je ekonomická kategória, ktorá vyjadruje mieru uspokojenia konkrétnych potrieb. Vysvetľuje, prečo spotrebiteľ rozdeľuje svoj limitný dôchodok na nákup jednotlivých produktov.

Spotrebiteľ vynaloží svoje prostriedky na to, čo je pre neho užitočné. Proporcie, v ktorých to robí, odzrkadľujú intenzitu užitočnosti produktov. Kategória užitočnosti je subjektívnou kategóriou.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Marketing - Vávra, V. a kolektív, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava, 1998, Marketing - Kotler, Ph. - Armstrong, G, Vydavateľstvo SPN, Bratislava, 1992, Systém a špecifiká produktovej politiky - Kollár, V., Vydavateľstvo Sprint, Bratislava, 1999
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.