referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kornel
Sobota, 26. novembra 2022
MSP - malé a stredné podnikanie
Dátum pridania: 15.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lethei
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 499
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 19.3
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 32m 10s
Pomalé čítanie: 48m 15s
 
1. Úvod

Zhodnotiť spoluprácu SARIO a MSP si vyžaduje dostatočný časový interval, počas ktorého možno sledovať ekonomické ukazovatele hovoriace o úspešnosti aktívneho zapojenia sa SARIO do hospodárskeho života Slovenskej republiky. Vzhľadom na nedostupnosť informácií som sa predsa len snažila vytvoriť aktuálny obraz o súčasnom stave MSP v hospodárstve SR a jeho vplyve na makroekonomické činitele. Táto práca má za cieľ informovať o SARIO a jeho činnosti v prospech podpory, nielen pasívnej ale i aktívnej, prílevu zahraničných investícií. SARIO zohráva významnú úlohu v tejto oblasti, pretože jeho cieľom je v prvom rade informovať potencionálnych investorov v ekonomicky vyspelých krajinách o výhodách investovania na Slovensku. 2. Vymedzenie základných pojmov

2.1.MSP - malé a stredné podniky
Malé a stredné podniky sú tvorené dvoma základnými veličinami zasahujúcich do obchodného práva. Tvoria ich fyzické osoby (FO) a právnické osoby (PO). Do kategórie FO sa zaraďujú:
- živnostníci – osoby podnikajúce v súlade so Živnostenským zákonom,
- slobodné povolania – osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov,
- samostatne hospodáriaci roľníci – podnikajúci podľa osobitných predpisov.

Kategóriu PO tvoria osoby zapísané do Obchodného registra:
- akciové spoločnosti (a.s.),
- spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.),
- verejné obchodné spoločnosti (v.o.s.),
- komanditné spoločnosti (k.s.),
- družstvá.

2.2. SARIO
SARIO je jednou z organizácií s účasťou štátu, v ktorých Ministerstvo financií SR plní zakladateľské funkcie, resp. uplatňuje svoje akcionárske práva. Finančné prostriedky na podporu MSP požaduje rezort hospodárstva zo štátneho rozpočtu. SARIO sa zameriava na prilákanie zahraničných investorov na Slovensko svojimi grantovými programami, ktorú sú zamerané aj na pomoc rozvoju slovenských MSP. Generálnym riaditeľom SARIO je Artur Bobovnický.

SARIO ponúka potenciálnym investorom podporné a poradenské služby vo všetkých fázach investičných projektov. Každej spoločnosti alebo investorovi je pridelený projektový manažér, ktorý je zo strany SARIO reprezentantom a styčným dôstojníkom. Prostredníctvom SARIO investori môžu získať informácie týkajúce sa podnikania na Slovensku, investičného prostredia a výhodných investičných insentívach ponúkaných slovenskou vládou.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Helena Strážovská a Ľubomíra Strážovská – Obchodné podnikanie, Sprint vfra, Bratislava 2000, Trend č.47/2002, str.58, Trend č.49/2002 , str. 19-20, Trend č.50/2002, str.22-27, www.sario.sk, www.finance_gov.sk
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.