referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Streda, 18. mája 2022
Podnikanie podľa Živnostenského zákona
Dátum pridania: 25.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: futasmichal
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 805
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
LEGISLATÍVNE PODMIENKY PODNIKANIA
Zákon č. 513/1991 Zb. – obchodný zákonník
Zákon č. 455/1991 Zb. – o živnostenskom podnikaní

ŽIVNOSŤ, PODMIENKY VYKONÁVANIA, FIRMA
Živnosť – sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosahovania zisku. Je to podnikanie jednotlivcov a tvoria na Slovensku najpočetnejšiu skupinu podnikov. Živnosťou nie je prevádzkovanie činností štátom podľa osobitných predpisov, využívanie výsledkov duševnej činnosti (patenty, vynálezy, ochranné známky,..) činnosť v týchto povolaniach: lekári, účtovný audítori, .. Pre získanie živnostenského oprávnenia musí žiadateľ spĺňať všeobecné podmienky: vek nad 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, osobitné podmienky: odborná spôsobilosť alebo určená v konkrétnych prípadoch.

DRUHY ŽIVNOSTÍ
Podľa spôsobu získania živnostenského oprávnenia
1. OHLASOVANÉ – ich výkon je možný na základe ohlásenia živnostenskému úradu t. j. písomnej žiadosti v ktorej uvedie žiadateľ svoje meno, trvalé bydlisko, R.Č., predmet podnikania, miesto podnikania a pod. + všetky adresy prevádzok ak ich je niekoľko, čas vykonávania živností. Prílohou žiadosti sú dokumenty potvrdzujúce splnenie podmienok pre výkon živností: Výpis z registra trestov, doklad o kvalifikácii, o praxi resp. ostatné podľa zákona. Živnostenský úrad (ŽÚ) posúdi ohlásenie a rozhodne : A – že sú splnené podmienky – do 15 dní vydá Živnostenský list a pridelí sa mu IČO. B – ak zistí, že podmienky splnené nie sú – vráti ohlásenie žiadateľovi na opätovné doplnenie. Ohlasované živnosti je možné prevádzkovať dňom ohlásenia. Živnostníci sú registrovaní podľa živn. oprávnení v živnostníckom registri.
2. KONCESOVANÉ – je možné ich vykonávať na základe oprávnenia – KONCESIE – je to povolenie, ktoré vydáva ŽÚ pre špeciálny okruh vykonávaných činností, pričom posudzuje odbornú spôsobilosť ako aj spoľahlivosť vo vzťahu k ochrane majetkových práv a majetku a vo vzťahu zdravia a života. Medzi ne patria: výroba a predaj liečiv, zbraní, prevádzkovanie telekomunikačných služieb, taxi služba, činnosť lekárov, liečiteľov, notárov, advokátov,.. Koncesia sa vydáva po preskúmaní všetkých nutných podmienok počas vykonávania činnosti, môže Živnostenský úrad oprávnene na jej výkon odňať. Je ich možné vykonávať len po doručení konania, ktoré Živnostenský úrad vydá do 60 dní od podania žiadosti.
3.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Hodiny Ekonomiky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.