referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ladislav, Ladislava
Pondelok, 27. júna 2022
Malé a stredné podniky
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 789
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 

podľa stupňa invalidity
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
= daň na úhradu
SADZBA DANE FYZICKÝCH OSÔB + KOMPLEMENTÁROV
- 60 000 15 % zo základu dane
60 000 120 000 9 000 Sk + 20 % nad 60 000 Sk
120 000 180 000 21 000 Sk + 25 % nad 120 000 Sk
180 000 540 000 36 000 Sk + 32 % nad 180 000 Sk
540 000 1 080 000 151 000 Sk + 40 % nad 540 000 Sk
1 080 000 a viac 367 200 Sk + 42 % nad 1 080 000 Sk
Milionárska daň


367 200 Sk 1 274 400 Sk + 5 %
1 274 400 Sk 3 996 000 Sk + 10%
3 996 000 Sk 8 985 600 Sk + 20%
8 985 600 Sk a viac + 30 %
SADZBA DANE PRÁVNICKÝCH Osôb...... 29%
DAŇOVÉ ZVÝHODNENIE FO
– v 1. roku o 50%, v 2. roku o 30%, v 3. roku o 25 %
OSOBITNÁ SADZBA DANE Druh príjmu
25 % Podiel na zisku tichého spoločníka
Vyrovnávací podiel pri zániku účasti vo v.o.s.
Podiel na likvidačnom zostatku
20 % Ceny z verejnej a športovej súťaže
Odmeny členov štatutárnych orgánov a odmeny
Úroky a iné výnosy z vkladov od zamestnancov
15 % Úroky, výhry a iné výnosy z vkladov
Výnosy z akcií a dočasných listov
Podiely na zisku z účastí v s.r.o., kom., družstve
Plnenia z poistenia pre prípad dožitia veku
10 % Za príspevky do médií do 3000 Sk/rok na platiteľa
Za príjmy zo závislej činnosti do 3000 Sk/mes.
Z výnosov mestských dlhopisov
0 % Z príležitostnej činnosti do 6000Sk /rok
ODVODY POISTNÉHO Zdravotné nemocenské dôchodkové v neza –mest-nanosti sociálne SUMA
Zamestnanci
VZ = brutto mzda 3,7
1,4 5,9 1,0 - 12
Zamestnávatelia za zamestnancov
VZ = brutto mzda 10,0
( 2,6
ZPS ) 3,4 21,6 3,0 0,6 38,6
( 31,2 ZPS )
Podnikatelia
VZ = 0,5 x základ dane / počet celých mesiacov podnik.
min. mzda až 8x 13,7 4,8 27,5 3,0 0,6 49,6
SLUŽOBNÉ VOZIDLO – ako príjem 1% z obstarávacej ceny / mes.
PRÍJEM VYPOMÁHAJÚCICH OSÔB
– max. 20% podiel, okrem školopovinných a vyživ.
MZDY
- nadčasy: max. 150 hod./rok , príplatok min. +25%
- práca cez sviatok: + 50%
- ak nepracoval cez sviatok, kt. padol na inak pracovný deň : pr. mzda
- práca v zdraviu škodlivom prostredí, > 2 hod (22-06): +2,50 Sk/hod
- odmena za pracovnú pohotovosť min. 10% z hod minimálnej mzdy
- naturálna mzda: iba časť prevyšujúca min. mzdu
- doplatok ku mzde pri preradení z dôvodov ohroz. zdravia: 12 mes.
PREDDAVKY DANE ak posledná daňová povinnosť bola
10 000 FO (50 000 PO) – 500 000 Sk - štvrťročne
500 000 Sk a viac - mesačne
PAUŠÁLNE NÁKLADY - poľnohosp. 60% (ak nepodnikajú 50%)
- z príjmov z priemys. a dušev. vl. 35%
- z príjmov z prenájmu a živností 25%
ODPISY ZRÝCHLENÉ O = 2 ( Vc – Op ) / ( k – r )
ODPISY ZRÝCHLENÉ PRI V PRVOM ROKU
TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA
O = 2 x ZC / k pre 1. rok. ....v ďalšom roku k – 1....
ODPOČET STRATY Z ČZD
– len strata z jedného roka, rovnomerne počas nasledujúcich 5 rokov
8. VÝŠKA ZISKU PO ZDANENÍ = HV – daňová povinnosť
9. SPLÁTKA ÚVERU
CASH FLOW = čistý zisk + odpisy
10.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.