referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Malé a stredné podniky
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 789
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 

RENTABILITA rvk > rck > úm
RENTABILITA VLASTNÉHO KAPITÁLU
= 100 x čistý zisk / vlastný kapitál
RENTABILITA CELKOVÉHO KAPITÁLU
= 100 x ( čistý zisk + úroky ) / celkový kapitál
DLHOVÁ HLADINA = 100 x cudzí kap. / aktíva spolu
STUPEŇ SAMOFINANCOVANIA
= 100 x cudzí kapitál / vlastný kapitál
KRYTIE ÚROKOV = zisk po zdanení / úrok
11. HODNOTENIE INVESTÍCIE
DOBA NÁVRATNOSTI = Cinvestičné / CF
ČISTÁ SÚČASNÁ HODNOTA 2 n
= CF1 / ( 1 + Ck) + CF2 / ( 1 + Ck ) + ... – TC
PÁSMO VÝHODNOSTI, INDIFERENČNÝ BOD
= ( FC2 – FC1 ) / ( VC1 – VC2 )
KAPITÁLOVÉ NÁKLADY FIRMY
= Nck. ( 1 - D ). Kc / Kt + Vvk. Kv / Kt
Nck - náklady na cudzí kapitál Kv - vlastný kapitál
D - priemerné zdanenie príjmov koeficientom
Vvk - požadovaná výnosnosť vlastného kap.
Kt - celkový kapitál v Sk Kc - cudzí kapitál = úver
ODHAD CENY 1/6 pesimistická + 1/6 optimistická + 1/6 reálna
KOEFICIENT PROGRESÍVNOSTI
Pr = ( 1 - Ts / Tp ). ( 1 - Ns / Np )
Pr-stupeň progresívnosti Ts-doba, keď sa už v.realizuje
Tp-predpoklad. životnosť výr Ns-počet výrobcov daného v.
Np-počet potenciál. výrobcov
LIKVIDITA
CELKOVÁ = obežné aktíva / kd záväzky 1,5 – 2,5
BEŽNÁ = ( peňažné pr. + kd pohľadávky ) / kd záv. 1 –1,5
POHOTOVÁ = finančný majetok / kd záväzky 0,2 – 0,8
MOMENTÁLNA = fin. majetok / moment. spl. záv. >1

ČISTÝ ZISK = vlastný kapitál x požadovaná výnosnosť
HRUBÝ ZISK = čistý zisk / ( 1 – daňová sadzba)
ZISKOVÁ PRIRÁŽKA = hrubý zisk / TC
= hrubý zisk / TC x úplné vlastné náklady na kus
VÝŠKA CENY VÝROBKU, hodinovej zúčtovacej sadzby
= náklady na 1 ks + zisková prirážka
= náklady na 1 ks x ( 1 + zisková prirážka )
= náklady na 1 hod práce / (1 – zisková prirážka )
MARŽA = hrubý zisk / predajná cena
REALIZAČNÁ CENA = nákupná cena / (1 – koeficient marže )
ZISKOVÁ PRIRÁŽKA K NÁKLADOM V %
= marža z tržieb v % / ( 1 – koeficient.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.