referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vojtech
Utorok, 23. apríla 2024
Malé a stredné podniky
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 789
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
1. ROČNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
= materiálové nákl. + mzdové a os.náklady +odpisy + režijné náklady
2. POTREBA PREVÁDZKOVÉHO KAPITÁLU
= ročné prevádzkové nákl. bez odpisov / počet obrátok prevádzk. kap.
3. CELKOVÁ POTREBA ŠTARTOVACIEHO KAPITÁLU
= prevádzkový kap.+ investičný kap.+ reklama + poistná zásoba
4. POTREBA CUDZIEHO KAPITÁLU
= celková potreba štartovacieho kapitálu – vlastný kapitál
5. VÝŠKA ÚROKOV = potreba cudz. kapitálu x úroková sadzba
6. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK = výnosy - náklady
7. VÝPOČET DANE
+ hrubý ročný príjem
- výdavky, ktoré možno z daňového hľadiska uznať
- mzdy zamestnancov ( u podnikateľov )
- odvody poistného ( úhrn poistného za zdaňovacie obdobie )
- 300 Sk ( 700 Sk ak chodil autom a mzdu má pod 7000 Sk)
x počet mesiacov
- 30 % z hrubého príjmu odborníkov
- poistná zásoba
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
= čiastkový základ dane zo mzdy ( HV )
+ poistná zásoba
- 1/5 straty z predchádzajúceho obdobia
- nezdaniteľné časti daňového základu ( max. do výšky ČZD )
- 1750 Sk / mesiac nezdaniteľné životné minimum
- 750 Sk / mesiac na každé dieťa v spoločnej domácnosti alebo
- 1500 Sk / mesiac na dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté ( najviac 4 takéto deti u 1 daňovníka )
- 500, 1000, 3000 Sk /mesiac podľa stupňa invalidity daňovníka
- iba pri ročnom zúčtovaní:
- 12 000 Sk na manželku, ktorej ročné príjmy sú nižšie ako 21 000 Sk
- hodnota darov ( 2 - 10 % FO, max. 2% PO )
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
= upravený základ dane (FO - zaokrúhlený na 100
nadol, PO - 1 000 nadol
x sadzba dane ( FO - tabuľka, PO 40% )
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
= daňová povinnosť ( FO - na celé koruny nahor,
PO - na celé 100 nahor )
- zrazené preddavky ( FO - na 100 nahor,
PO - na 1 000 nadol )
- zľavy na dani: - 7000, 18000 Sk za každého prac.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.