referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Utorok, 26. januára 2021
Bankový systém
Dátum pridania: 02.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Hyper
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 652
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 

Historická skúsenosť však dokazuje, že spoľahlivú menovú politiku vyúsťujúcu do stability meny môže vykonávať centrálna banka len za predpokladu, že má zverejnené široké kompetencie v menovej oblasti, je úplne autonómna vo svojom rozhodovaní, nesie plnú zodpovednosť za stabilitu meny a jej činnosť je primerane konrolovaná zákonodarnou mocou, ktorá ju zriadila. Typickým príkladom nezávislej centrálnej banky je Deutsche Bundesbank, ktorá bola v roku 1957 konštituovaná ako inštitúcia nezávislá od ostatných zložiek štátnej moci pri vykonávaní zverenej menovej politiky a ktorej sa podarilo prekonať povojnovú destabilizáciu menového systému Nemecka a vybudovať jednu z najstabilnejších a najsilnejších mien v Európe.
V trhovej ekonomike plní centrálna banka dve hlavné funkcie:
- zabezpečuje stabilitu meny
- reguluje bankový sektor
Pri plnení týchto funkcií vystupuje centrálna banka v úlohe:
- banky štátu
- banky bánk
V dvojstupňovom bankovom systéme má centrálna banka viacero osobitných funkcií, ktoré ju odlišujú od obchodných bánk. Zároveň má voči nim špecifické, nadradené postavenie. Centrálna banka nikdy nie je súkromnou bankou a ďalej sa odlišuje od obchodných bánk tým, že:
- jej cieľom nie je maximalizovať zisk - teda nie je komerčne orientovaná
- má dohliadaciu funkciu nad činnosťou obchodných bánk (bankový dozor), centrálna banka ovplyvňuje správanie obchodných bánk prostredníctvom nepriamych nástrojov
- riadi vydávanie (emisiu) bankoviek a mincí
- nekonkuruje obchodným bankám, jej zákazníkmi sú zvyčajne vláda a obchodné banky
- slúži ako posledná záchranná inštancia pre obchodné banky
- spravuje menové rezervy (v zlate, devízach)
- spravuje účty štátu, vlády, miestnych samospráv
- ovplyvňuje kurz meny (nákupom a predajom zahraničných mien)
- zastupuje krajinu v medzinárodných menových inštitúciach
Menová politika centrálnej banky- realizovaná prostredníctvom troch politík:
- politiky M - ide o určenie množstva peňazí v obehu, uskutočňuje sa vydávaním peňazí do obehu alebo sťahovaním peňazí z obehu
- úverová a úroková politika - slúži na ovplyvňovanie ponuky a dopytu po peniazoch
- devízová politika - je orientovaná na vonkajšie ekonomické vzťahy, jej cieľom je spravidla vonkajšia ekonomická rovnováha, ktorá sa prejavuje vo vyrovnanosti platobnej bilancie
Nástroje centrálnej banky:

1. priame nástroje :
- predstavujú adresné prevažné selektívne a administratívne zásahy CB do ponuky peňazí cez reguláciu úverovej kapacity a obchodných bánk. Priame nástroje CB používa väčšinou na prechodnú dobu najmä v prípadoch, keď na v dôsledku riskantných úverových operácii dochádza k ohrozeniu jej ďalšej existencie.
Pravidlá likvidity - CB môže pôsobiť na likviditu obchodných bánk priamo stanovením pravidiel likvidity, tzn.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Kolektív autorov: Bankové operácie, 1. vydanie, Bratislava, EMKA, 1996, Národná banka Slovenska, 1. vydanie, Bratislava, Národná banka Slovenska, 1997, Tkáč, Marián: Slovenské banky v Uhorsku, 1. vydanie, Bratislava, KUBKO GORAL, 1997, Vražda, Ľuboš Spitzová, Amália Gális, Jozef: Bankovníctvo, 2. vydanie, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.