referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pankrác
Streda, 12. mája 2021
Bankový systém
Dátum pridania: 02.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Hyper
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 652
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 

stanovením záväznej štruktúry aktív a pasív obchodných bánk a stanovením záväzných väzieb medzi aktívami a pasívami týchto bánk. Čím podrobnejšie sú pravidla likvidity stanovené, tým majú vyšší charakter priameho nástroja. Úverové kontingenty - je najtvrdším nástrojom s priamym dopadom na ponuku peňazí. Úverové kontingenty sú: - limity úverov, - úverové stropy. Relatívny úverový kontingent- predstavuje maximálnu výšku úveru, ktorú je CB ochotná poskytnúť OB. Je ho možné použiť i pre reeskont Z a lombardný úver. Absolútny úverový kontingent - stanovuje OB maximálnu výšku úveru, ktorý táto banka môže poskytnúť. Povinné vklady - v trhových ekonomikách môže byť niektorým subjektom stanovená povinnosť:
a) ukladať vklady
b) otvárať bežné účty a uskutočňovať ďalšie operácie výhradne cez CB
Doporučenia (vyjadrenie priania CB k chovaniu OB v najbližšom období a jeho realizácia nebýva podchytená písomne), výzvy (nemusia mať písomnú formu, ale v porovnaní s doporučeniami sú však tvrdšieho charakteru), dohody (sú podchytené písomným záväzkom medzi CB a OB, často sú však uzatvárané i medzi OB navzájom, po podpísaní sa stávajú právne záväzné) - nástroje s vysokou účinnosťou priameho charakteru sú doporučené výzvy a dohody vo vzťahu medzi CB a OB Spoločnými znakmi týchto nástrojov je neexistencia právneho základu k prinúteniu OB, aby tieto nástroje rešpektovali - aj keď tieto nástroje nie sú záväzné, OB ich plne rešpektujú. 2. nepriame nástroje :
Diskontná sadzba -je úrokovou sadzbou CB, za ktorú môžu obchodné banky čerpať úvery. Zmena disk. sadzby vedie k zmene dopytu OB po úveroch: - zvýšená diskontná sadzba dopyt znižuje - zníž. diskontná sadzba dopyt zvyšuje. Obchodné banky reagujú zvýšením sadzieb z poskytovaných úverov. Zvýšenie diskontnej sadzby zvyšuje cenu peňazí a vedia k poklesu dopytu po úveroch od OB. Zvýšená diskontná sadzba a následne obmedzenie ponuky peňazí sa teda pozitívne prejaví na znížení miery inflácie a prílivu zahraničného kapitálu, negatívny dopad to má na ekonomický rast a zamestnanosť. Zníženie diskontnej sadzby - dopady presne opačné. Povinné minimum rezervy - predstavujú povinné vklady jednotlivých OB v CB. Sú uložené na zvláštnych účtoch, ktoré sú buď: bezúročne alebo OB dostatočne malý úrok. Znížené PMR stanoví CB sadzbou, ktorá môže byť buď rovnaká pre všetky banky alebo sa môže pre jednotlivé banky líšiť.
Operácie na voľnom trhu - predstavujú nákup alebo predaj najmä krátkodobých štátnych cenných papierov centrálnou bankou obchodným bankám.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Kolektív autorov: Bankové operácie, 1. vydanie, Bratislava, EMKA, 1996, Národná banka Slovenska, 1. vydanie, Bratislava, Národná banka Slovenska, 1997, Tkáč, Marián: Slovenské banky v Uhorsku, 1. vydanie, Bratislava, KUBKO GORAL, 1997, Vražda, Ľuboš Spitzová, Amália Gális, Jozef: Bankovníctvo, 2. vydanie, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.