referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pankrác
Streda, 12. mája 2021
Bankový systém
Dátum pridania: 02.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Hyper
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 652
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 

Nákup štátnych cenných papierov centrálnou bankou zvyšuje úverovú kapacitu, zvyšuje likviditu OB. Predaj štátnych cenných papierov centrálnou bankou úverovú kapacitu a likviditu OB znižuje tzn. nákup zo strany CB predstavuje zvýšenie ponuky peňazí a predaj predstavuje zníženie ponuky peňazí. Ďalším dôvodom využívania operácie na voľnom trhu je možnosť krytia schodku štátneho rozpočtu. - emisiou cenných papierov.
Centrálna banka je tiež zodpovedná za:
- rozsah nominálov bankoviek a mincí
- ochranu bankoviek a mincí voči falšovaniu
- vydávanie pamätných mincí z drahých kovov.
Orgány NBS :
Banková rada NBS - je to najvyšší riadiaci orgán a jej členmi sú : guvernér, 2 víceguvernéri, 3 vrchný riaditeľia a 3 ďalší členovia. Guvernéra a víceguvernérov odvoláva a vymenúva prezident republiky na návrh vlády po schválení národnou radou. Vrchných riaditeľov a ostatných 3 členov vymenúva a odvoláva vláda SR na návrh guvernéra. Direktórium NBS je výkonným orgánom NBS tj. zodpovedá za výkon rozhodnutý bankovou radou, členenie : Víceguvernér poverený guvernérom a vrchní riaditeľia NBS. Direktórium pripravuje zasadania bankovej rady, vykonáva jej rozhodnutia a spravuje NBS. 3.2 Obchodné (komerčné) banky:
Druhý stupeň bankovej sústavy tvoria všetky komerčné banky. V bankovej sústave vyspelých trhových ekonomík existuje viacero druhov týchto bánk. Ich činnosť má prevažne obchodno - podnikateľský charakter. Ich hlavným cieľom je dosiahnutie maximálneho zisku. Hlavnou úlohou obchodných podnikových bánk je sprostredkovanie pohybu dočasne uvoľneného kapitálu od tých ekonomických subjektov, kde sa uvolnili, k tým ktoré predstavujú dopyt po ňom. Umožňujú, aby peniaze boli využívané v čo najväčšej miere ako kapitál.Tento stupeň je ďaleko viac členitejší, pokiaľ ide o množstvo subjektov, ale aj o ich charakter. Charakter banky sa dá určiť podľa nasledujúcich kritérií:
Veľkosť banky - toto kritérium nie je samoúčelné a nevyužíva sa ako podklad na zostavenie poradia najväčších bánk, ale naznačuje ekonomickú silu, možnosti a význam banky. U nás možno k najväčším bankám zaradiť Všeobecnú úverovú banku a Slovenskú sporiteľňu.
Vlastnosti banky - sú dôležitým signálom naznačujúcim správanie sa banky, jej strategické ciele, ale aj možnú pomoc vlastníkov v prípade, že sa banka ocitne v ťažkostiach.
Komplexnosť služieb - vyjadruje, či je banka univerzálna, t. j. či poskytuje všetky bankové služby, alebo či sa špecializuje na určitý okruh bankových produktov.
Klientela banky - môže byť bez obmedzenia, alebo sa banka sústreďuje najmä alebo len na určitú skupinu zákazníkov.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: Kolektív autorov: Bankové operácie, 1. vydanie, Bratislava, EMKA, 1996, Národná banka Slovenska, 1. vydanie, Bratislava, Národná banka Slovenska, 1997, Tkáč, Marián: Slovenské banky v Uhorsku, 1. vydanie, Bratislava, KUBKO GORAL, 1997, Vražda, Ľuboš Spitzová, Amália Gális, Jozef: Bankovníctvo, 2. vydanie, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.