referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Emil
Utorok, 31. januára 2023
Bankový systém
Dátum pridania: 02.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Hyper
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 652
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 
Banková sústava predstavuje systém, ktorý vytvárajú všetky banky pôsobiace v hospodárstve a ich vzájomné vzťahy. Banková sústava môže byť na rôznom stupni rozvoja. Pre krajiny s centrálne riadeným hospodárstvom je typická jednostupňová sústava, v ktorej vystupuje len jedna jediná banka a to centrálna (štátna). V každej krajine s rozvinutým bankovým systémom existuje dvojstupňová (duálna, dvojokruhová) banková sústava. Prvý stupeň tvorí centrálna banka (emisná, ceduľová, ústredná). Táto banka zohráva úlohu makroekonomického centra. Jej hlavnou úlohou je emitovanie peňazí a zabezpečenie stability meny, čo sa premieta aj do jej funkcie. Druhy stupeň tvoria ostatné banky - komerčné. Činnosť týchto bánk má väčšinou obchodnopodnikateľských charakter s cieľom dosahovania zisku. Hlavnou úlohou týchto bánk je sprostredkovanie pohybu dočasne uvoľneného kapitálu od tých subjektov, kde sa uvoľnil, k tým, ktoré predstavujú dopyt po ňom. 3.1 Centrálna banka:
Jednou z najdôležitejších finančných inštitúcií v modernej ekonomike je centrálna banka. Vo svojej podstate je centrálna banka vládnou inštitúciou, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečenie stability meny.
Centrálne banky začali vznikať v súvislosti s monetarizáciou ekonomiky ako ďalšia viac - menej nezávislá "moc" v štáte - popri zákonodárnej a výkonnej moci. Väčšina priemyselne vyspelých krajín vo svojej histórii veľmi rýchle pocítila potrebu inštitúcie, ktorá by zabezpečovala stabilitu a kontrolu nad rastom peňazí a úveru. Aj keď sa objavovali voči nezávislosti tejto inštitúcie námietky, že by mohla získať veľkú finančnú moc a obmedzovať takto disponibilitu úveru pre rozvoj krajiny, séria ekonomických a finančných kríz koncom 19. a začiatkom 20. storočia donútila väčšinu krajín rešpektovať túto moc a poskytnúť centrálnym bankám čoraz väčšiu nezávislosť. Múdri vládcovia rýchlo pochopili, že stabilná mena je výrazným atribútom štátu, reprezentantom jeho ekonomickej sily a konsolidovanosti, výrazom jeho dôveryhodnosti v ekonomickom aj politickom zmysle. Ako prvá vznikla centrálna banka Bank of England, založená v Anglicku v roku 1694. Postupne sa zakladali banky aj v ďaľších krajinách.
Postavenie a miera nezávislosti centrálnych bánk je, samozrejme, v jednotlivých krajinách rôzna.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Kolektív autorov: Bankové operácie, 1. vydanie, Bratislava, EMKA, 1996, Národná banka Slovenska, 1. vydanie, Bratislava, Národná banka Slovenska, 1997, Tkáč, Marián: Slovenské banky v Uhorsku, 1. vydanie, Bratislava, KUBKO GORAL, 1997, Vražda, Ľuboš Spitzová, Amália Gális, Jozef: Bankovníctvo, 2. vydanie, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.