referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Nedeľa, 26. januára 2020
Aktívne a pasívne operácie banky
Dátum pridania: 02.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Hyper
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 832
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 

Patria sem spotrebné úvery alebo úvery na prevádzkové a investičné účely.
c) dlhodobé bankové úvery:
Tieto úvery majú splatnosť dlhšiu ako 5 rokov a môže to byť buď emisná pôžička, pôžička na úverový úpis alebo hypotekárny úver.
- investičné činnosti bánk:
Investičné bankovníctvo predstavuje obchodovanie s cennými papiermi na vlastný alebo cudzí účet, príprava nových emisií cenných papierov, ich distribúcia, upisovanie, správa cenných papierov pre klientov.. Keďže sa jedná o aktívne operácie banky, plynú z týchto operácií pre banku určité odmeny a to v podobe marže z obchodovania, prijatých poplatkov a provízií a výnosov z vlastníckych práv k cenným papierom. Obchody s cennými papiermi a obchody s právami spojenými s cennými papiermi alebo odvodených od cenných papierov na vlastný účet alebo zo svojho majetku môže banka realizovať len za najvýhodnejších podmienok pre banku. Investičné obchody na účet klienta môže zase banka uskutočňovaať len za najvýhodnejších podmienok pre svojho klienta. Investičné bankovníctvo spravidla operuje s dlhodobými nástrojmi, ktoré sa obchodujú na kapitálovom trhu, t.j. na mieste kde sa stretáva dopyt a ponuka po voľnom kapitáli a kde predajom a nákupom cenných papierov dochádza k zvýšeniu likvidity alokovaných peňažných prostriedkov. Kapitálový trh môžeme rozdeliť na primárny trh cenných papierov, kde sa obchodujú práve emitované cenné papiere svojim prvým majiteľom. Na sekundárnom kapitálovom trhu sa predávajú už skôr emitované cenné papiere. Tieto nástroje sa tu obchodujú za trhovú cenu. Nástrojmi investičného bankovníctva sú vlastne samotné cenné papiere. Cenný papier je vlastne záznam, s ktorým zákon spojuje určité majetkové, prípadne iné práva oprávnenej osoby a ktorý má náležitosti stanovené zákonom. Predstavuje vlastne pohľadávku vlastníka voči tomu, kto cenný papier vydal.
4.2 Pasíva banky a jej operácie
Bankové operácie, ktorých výsledok má vplyv na celkovú sumu pasív sa nazývajú pasívne bankové operácie. Patrí sem predovšetkým príjem vkladov a emisia vlastných dlhopisov. Napríklad vloženie 1 koruny na bežný účet jedného klienta banky sa prejaví vo zvýšení kreditných vkladov klientely a vo zvýšení úhrnnej sumy pasív.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Kolektív autorov: Bankové operácie, 1. vydanie, Bratislava, EMKA, 1996, Národná banka Slovenska, 1. vydanie, Bratislava, Národná banka Slovenska, 1997, Tkáč, Marián: Slovenské banky v Uhorsku, 1. vydanie, Bratislava, KUBKO GORAL, 1997, Vražda, Ľuboš; Spitzová, Amália; Gális, Jozef: Bankovníctvo, 2. vydanie, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.