referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľuboš, Ľubor
Štvrtok, 24. septembra 2020
Zákon o cenách - ekonomika - SR
Dátum pridania: 04.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: naetoo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 332
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
Prvá časť - Základné ustanovenia
Predmet úpravy - Tento zákon upravuje pravidlá dohodovania, uplatňovania, regulácie a kontroly cien výrobkov, pác, služieb a nehnuteľností.
Zákon obmedzuje práva fyzickým a právnickým osobám
Základné pojmy - Cena - je peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru
Druhá časť - Dohodovanie ceny : Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe akým sa ceny vytvorí. Pri dokladovaní ceny je záväzné vymedzovanie tovaru názvom, prípadne číselným kódom colného zásobníka
Tretia časť - regulácia cien - je to určenie ceny, alebo usmerňovanie dohodovania cien cenovými orgánmi. Spôsoby regulácie cien poznáme :
1. úradné určenie cien - je určenie ceny vymedzeného druhu tovaru cenovými orgánmi ako maximálnej, pevnej alebo minimálnej.
2. vecné usmerňovanie - tým sa rozumie určenie podmienok ministerstvom alebo iným orgánom štátnej správy pre dohodovanie cien.
3. časové usmerňovanie - tým sa rozumie ministerstvom alebo iným orgánom určený a) minimálny časový predstih na ohlásenie zamýšľaného zvýšenia ceny, b) minimálny čas po ktorom zmenu ceny môžme uskutočniť , c) časovo obmedzený zákaz opôtovného zvýšenia ceny určitého tovaru
4. cenové moratórium - je to časove obmedzený zákaz zvyšovania cien oproti cenám pred účinnosťou cenového moratória. Vyhlasuje ho vláda SR nariadením a má platnosť do 6 mesiacov.
Štvrtá časť -
cenová evidencia - Predávajúci je povinný viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovaru. ,
cenové informácie - Fyzické a právnické osoby sú povinné bezplatne poskytovať informácie a údaje.
Označovanie tovaru cenami - každý tovar musí byť označený cenou platnou v čase ponuky.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: zbierka zákonov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.