referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marián
Sobota, 25. marca 2023
Pasívne obchodné operácie komerčných bánk
Dátum pridania: 10.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dominisia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 355
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Prostredníctvom pasívnych činností si komerčné banky sústreďujú potrebný kapitál na podnikanie. Vlastný kapitál bánk by mal približne tvoriť 8 % celkového kapitálu, zvyšná časť je cudzí kapitál. Cudzie zdroje delíme:
- vklady na požiadanie,
- termínované vklady,
- úsporné vklady,
- depozitné certifikáty,
- bankové obligácie,
- úvery a pôžičky od iných bánk.
Pasívne operácie sa stotožňujú s vkladovými operáciami.
Vklady na požiadanie sú krátkodobé vklady klientov, ktoré si ukladajú na svoje bežné účty v banke. Ich stav sa môže každodenne meniť. Preto sú najmenej stabilným cudzím zdrojom banky. Z hľadiska likvidity predstavujú veľké nebezpečenstvo. Vzťahujú sa na ne pomerne vysoké minimálne rezervy. Sú to vklady obyvateľstva, podnikateľských subjektov, vlády a miestnych orgánov, ale aj vklady iných bánk.
Terminované vklady sú také vklady, pri ktorých sa klienti dobrovoľne zaväzujú k časovému obmedzeniu disponovať s vkladom. Banky nakupujú tieto vklady na dobu 1 mesiaca až niekoľkých rokov. Sú pomerne stabilným peňažným zdrojom. Môžu byť v domácej i cudzej mene a sú pre FO a PO. Výber vkladov môže byť obmedzený
● dohodnutými termínmi splatnosti - klient sa zaväzuje vybrať vklad až po uplynutí určitej
lehoty,
● dohodnutou výpovednou lehotou - klient musí v príslušnej stanovenej výpovednej lehote
vopred zahlásiť výber vkladu.
Termínované vklady môžu byť vyplatené aj pred dohodnutým termínom, avšak za cenu penalizácie.
Úsporné vklady predstavujú strednodobé vklady, ktoré zakladajú fyzické osoby, pričom termín ich výberu nie je obmedzený. Často sú tiež podporované štátom. Môžu mať podobu:
Ř výherné vkladové účty,
Ř účty majetkového sporenia (sporenie do cenných papierov),
Ř účty stavebného sporenia,
Ř účty poistného (životného) sporenia.
Depozitné certifikáty sú alternatívou termínovaných vkladov. Majú formu cenného papiera a možno s nimi obchodovať. Banky ich vydávajú s platnosťou 1 až 2 roky. Ide o krátkodobú lehotu splatnosti. Vydávajú sa v rôznych menových hodnotách. Môžu sa vydávať na malé nominácie – sú alternatívou sporenia namiesto vkladnej knižky a sú určené obyv., stredné nominácie, veľké nominácie – sú určené podnik. sfére. Nemožno ich v žiadnom prípade pred lehotou splatnosti vybrať.
Bankové obligácie – banka ich emituje, keď potrebuje zabezpečiť väčšie množstvo dlhodobých peňažných zdrojov s istotou, že veriteľ neskôr neodstúpi.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.