referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Streda, 7. decembra 2022
Zaradenie hmotného majetku do odpisových skupín
Dátum pridania: 20.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: super.feto
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 259
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 

Odpisová skupina 1
Položka*) KP**) Názov***)
1 – 1 01.21.11 Hovädzí dobytok plemenný a chovný
1 – 2 01.22.11 Ovce plemenné a chovné
1 – 3 01.22.12 Kozy plemenné a chovné
1 – 4 01.22.13 Len:somár e, muly a mulice plemenné
1 – 5 01.23.10 Ošípané plemenné a chovné
1 – 6 01.24.1 Hydina plemenná a chovná:len husi a gunáre
1 – 7 25.24.25 Ochranné pokrývky hlavy:klobúky a iné pokrývky z kaučuku alebo plastov
1 – 8 25.24.27 Kancelárske a školské potreby z plastov
1 – 9 26.15.23 Laboratórne sklo, sklo pre zdravotníctvo a farmaceutické účely
1 – 10 26.24.1 Laboratórna chemická alebo iná technická keramika
1 – 11 26.81.11 Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a podobné výrobky
1 – 12 28.62 Nástroje s výnimkou 28.62.50 – ostatné nástroje
1 – 13 29.32.14 Rozmetávače hnoja a umelých hnojív
1 – 14 29.32.4 Mechanické prístroje na striekanie, rozstrekovanie a rozprašovanie
kvapalín alebo práškov pre poľnohospodárstvo alebo záhradníctvo
1 – 15 29.32.5 Samonakladacie alebo samovýklopné prívesy a návesy na poľnohospodárske účely
1 – 16 29.32.65 Stroje a prístroje pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo,
hydinárstvo a včelárstvo inde nezaradené
1 – 17 29.40.5 Ručné náradie pneumatické alebo s vlastným motorom
1 – 18 30.0 Kancelárske stroje a počítače
1 – 19 32.20.11 Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo televízne
vysielanie
1 – 20 32.20.12 Televízne kamery
1 – 21 32.20.20 Elektrické prístroje pre drôtové telefóny a telegrafiu
1 – 22 32.30.11 Rozhlasové prijímače okrem autorádií fungujúcich bez vonkajšieho zdroja energie
1 – 23 32.30.44 Prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu inde neuvedené
1 – 24 33.2 Meracie, kontrolné, testovacie, navigačné a iné prístroje a zariadenia
1 – 25 33.3 Zariadenia na riadenie výrobných procesov
1 – 26 33.40.22 Binokulárne, monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy, ostatné
astronomické prístroje
1 – 27 34.10.2 Ostatné automobily (vrátane dodávkových do užitočného zaťaženia 1,5 t)
1 – 28 34.10.3 Motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb (autobusy) okrem
trolejbusov a elektrobusov
1 – 29 34.10.4 Motorové vozidlá pre nákladnú dopravu s užitočným zaťažením nad 1,5 t
1 – 30 34.10.53 Motorové vozidlá na jazdu na snehu, špeciálne vozidlá na prepravu osôb na golfových
ihriskách a pod., s motorom
1 – 31 35.42 Bicykle
1 – 32 36.5 Hry a hračky:okr em 36.50.4 výrobky pre lunaparky, stolové alebo spoločenské hry
1 – 33 36.63.2 Písacie potreby
1 – 34 36.63.72 Kočíky
1 – 35 36.63.74 Nástroje, prístroje a modely určené na predvádzacie účely
1 – 36 36.63.76 Umelé kvety, lístie, ovocie a ich súčasti
1 – 37 36.63.77 Ostatné rozličné výrobky inde neuvedené
Odpisová skupina 2
Položka*) KP**) Názov***)
2 – 1 01.22.13 Len:kone plemenné, úžitkové a chovné
2 – 2 17.40.2 Ostatné konfekčné výrobky
2 – 3 17.51.1 Koberce a dlážkové textílie
2 – 4 17.52 Povraznícke výrobky, šnúry, laná, sieťoviny, motúzy
2 – 5 17.54 Ostatné textílie inde neuvedené
2 – 6 19.2 Brašnárske a sedlárske výrobky a iné výrobky z kože
2 – 7 20.30.2 Montované stavby z dreva:ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi alebo
technologickým zariadením (podľa rozhodnutia príslušného úradu životného prostredia)
2 – 8 22.1 Knihy, noviny a ostatné tlačiarenské materiály a záznamové médiá
2 – 9 25.23.2 Montované stavby z plastov (prefabrikované bunky), ak nie sú samostatnými
stavebnými objektmi alebo technologickým zariadením (podľa rozhodnutia príslušného
úradu životného prostredia)
2 – 10 25.24 Ostatné výrobky z plastov
okrem:
– 25.24.25 – Ochranné pokrývky hlavy
– 25.24.27 – Kancelárske a školské potreby z plastov
2 – 11 28.61 Nožiarsky tovar
2 – 12 28.63 Zámky a kovanie
2 – 13 28.71 Oceľové sudy a podobné nádoby
2 – 14 28.72 Nádoby z ľahkých kovov
2 – 15 29.11.11 Prívesné lodné motory
2 – 16 29.12 Čerpadlá a kompresory
2 – 17 29.22.14 Len:žeriavy stavebné (konštruované pre stavebníctvo)
2 – 18 29.22.15 Vidlicové stohovacie vozíky, iné vozíky vybavené zdvíhacím a manipulačným
zariadením, malé ťahače používané na železničných staniciach
2 – 19 29.22.17 Pneumatické a ostatné elevátory a dopravníky pre nepretržité premiestňovanie
tovaru a materiálov
2 – 20 29.22.18 Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie zariadenia
2 – 21 29.23.13 Chladiace a mraziace stroje, tepelné čerpadlá okrem zariadení pre domácnosť
2 – 22 29.24.2 Stroje a prístroje na čistenie alebo sušenie fliaš, balenie a váženie, striekacie
a rozstrekovacie prístroje, kovoplastické tesnenia
2 – 23 29.24.3 Odstredivky, kalandre a predajné automaty
2 – 24 29.24.4 Stroje, prístroje a laboratórne zariadenia inde neuvedené na spracovanie materiálu
výrobnými postupmi spočívajúcimi v zmene teploty
2 – 25 29.24.6 Umývačky riadu priemyselného charakteru
2 – 26 29.31 Traktory pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
2 – 27 29.32 Ostatné stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
okrem:
– 29.32.14 – Rozmetače hnoja a umelých hnojív
– 29.32.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.