referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloš
Nedeľa, 23. januára 2022
Kultúra vo firme
Dátum pridania: 24.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sos
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 966
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 
Úvod

Základným cieľom podniku v trhovom prostredí je dlhodobé dosahovanie zisku a jeho rozdeľovanie v súlade so záujmami vlastníkov. S týmto zreteľom sa vykonávajú všetky podnikové funkcie. Konkrétne rozhodnutia riadiacich subjektov v podniku sú však ovplyvňované nie len ekonomickými motívmi, ale aj niektorými činiteľmi psychologickej a sociologickej povahy. Význam týchto činiteľov je nemalý ako by sa na prvý pohľad zdalo a má aj značný ekonomický dopad na chod organizácie. Na podnik by sme sa teda mali pozerať nie len ako na „neživé stroje“ alebo „bezduché organizmy, ale ako na organizovanú skupinu ľudí. Práve z tohto dôvodu bol v 70. a 80. rokoch veľmi rýchlo rozšírený kultorologický prístup chápania podniku.


Vymedzenie podnikovej kultúry

„Kultúra skúma spoločné znaky, podrobnosti a rozdiely medzi rôznymi, geograficky oddelenými sociálnymi spoločenstvami. Skúma však aj vznik a spoločné znaky subkultúr vo vnútri jedného kultúrneho konceptu. Spoločné presvedčenia, hodnotové priority a normy jednania ako významná súčasť kultúry sú rovnako rozhodujúcim predpokladom pre približne rovnaké (obchodné) vnímanie a interpretáciu sveta a orientáciu v ňom.“ (Bedrnová, E., Nový, I. a kolektív)
Podnik je chápaný ako celok v zmysle určitého druhu kultúrneho systému. Firma rozvíja svoje vlastné, originálne a nezameniteľné predstavy, hodnotové systémy a vzory jednania, ktoré sa prejavujú v rovnakom alebo aspoň v podobnom jednania jednotlivcom vo vnútri podniku a smerom voči jeho vonkajšiemu okoliu. Presné vymedzenie podnikovej kultúry je veľmi zložité, čo dokazuje aj nasledujúci prehľad definícií niektorých autorov, ktorí sa danou problematikou zaoberajú:

„Podnikovú kultúru tvoria predovšetkým artefakty, perspektívy, hodnoty a dohady, ktoré sú zdieľané organizáciou.“ (Dyer, G. W., 1985, s. 204)

„Podnikovú kultúru môžeme chápať ako systém hodnôt a noriem účelového spoločenstva podniku.“ (Heinen, E., 1985, s. 987)

„Splnenie úloh, povinností a poriadok je možné v podniku zaistiť prostredníctvom mixu vlastných presvedčení podnikovej ideológie, rituálov a mýtov, ktoré spojíme pod etiketu podnikovej kultúry.“ (Pettingren, W., 1979, s. 24)

„Podniková kultúra je vzorec základných a rozhodujúcich predstáv, ktoré určitá skupina našla či vytvorila, odkryla a rozvinula, v rámci ktorých sa naučila zvládať problémy adaptácie a vnútornej integrácie a ktoré sa tak osvedčili, že sú chápané ako všeobecne platné.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Bedrnová, E.; Nový, I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. Management Press, Praha, 1998., Nový, I. a kol.: Sociologie pro ekonomy. Grada, Praha, 1997., Pichaň, J.: Sociológia podniku. Petrus, Trnava, 1998.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.