Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prečo vznikol marketing (úvaha)

Prečo vznikol marketing
(úvaha)

Pri druhotnej deľbe práce si ľudia začali deliť remeslá. Dokázali si vyrobiť výrobky nielen pre svoju spotrebu, ale aj pre iných ľudí, od ktorých si však postupne začali pýtať akúsi protihodnotu za ich produkty. Tú predstavovali tovary od rôznych remeselníkov, ktorí sa špecializovali na iné druhy remesiel.
Trh sa začal rýchlo rozrastať a ľudia nestačili pozorovať nové výrobky na trhu, ktoré im mohli uľahčiť život.
Takáto ,,expanzia“ výroby nastala najmä počas industriálnej revolúcie v Anglicku, v druhej polovici 18. a začiatkom 19. storočia. Následne na to sa postupne dostávala aj do iných krajín.
Tento prudký nárast produktov na trhu mal za následok, že v skladoch sa začali hromadiť kopy nekúpených výrobkov. Nastala situácia keď ponuka prevyšovala dopyt. Vtedy bolo za potrebné spraviť také kroky v obchode, aby si ľudia - teda zákazníci, začali kupovať výrobky, s ktorými ešte neboli dobre oboznámení ba dokonca ich vôbec nepoznali. Pretože ako môže mať zákazník potrebu kúpiť určitý výrobok, ktorý vôbec nepozná? Tento výrobok pre neho vlastne neexistuje! Poprípade ak ho pozná, treba mu ukázať kladné stránky tohto výrobku.
Spomínaná situácia nastala v U.S.A koncom 19. storočia. Americký obchodníci cítili potrebu zviditeľniť svoje výrobky a tým zvýšiť po nich dopyt. Preto môžeme datovať vznik marketingu koncom 19. storočia v U.S.A..
Prečo ale nevznikol skôr? Veď isto už predtým nastala taká situácia, že výrobky sa nepredávali v takých množstvách ako sa vyrábali. Prečo potom až koncom 19. storočia a práve v Amerike, keď v Anglicku začala priemyselná revolúcia. Podľa mňa v U.S.A vznikla preto lebo tam bola najvyspelejšia ekonomika a rozvinuté trhové hospodárstvo viac ako hocikde na svete. Marketing vznikol ako určitý vývojový stupeň trhového hospodárstva. Obchodníci čoskoro prišli na to, že marketing sa oplatí a začali ho rozvíjať. Od praktickej veci sa teda prešlo na vec teoretickú a marketing sa začal vyučovať ako samostatný predmet na niektorých amerických univerzitách už v roku 1902. Do Európy sa teda dostal až po tom ako mal v Amerike určité základy. Na starom kontinente zaznamenal začiatok až v povojnových rokoch. Bolo to v západnej Európe: Francúzsko, Anglicko. Zase sa môžeme opýtať: ,,prečo práve tam?“.
Je to kvôli tomu, že z Európy mali práve tieto krajiny najvyspelejšiu ekonomiku a teda dosiahli ,,ten“ určitý vývojový stupeň.

A preto po vojne lebo v tých rokoch sa začala vo väčšej miere využívať pásová výroba a tým nastala situácia, že ponuka začala prevyšovať dopyt. Spotrebiteľ nebol pripravený na také množstvo nových výrobkov, ktoré dovtedy nepotreboval, a tak bolo potrebné zmeniť jeho filozofiu a presvedčiť ho, že tieto výrobky potrebuje. Na to bol potrebný marketing. V celej histórii ľudstva však isto nastala situácia keď ponuka prevyšovala dopyt. Preto si myslím, že už aj niekedy predtým sa marketing v obchode vyskytol, a ak nie, tak aspoň nejaké jeho prvky, ktoré ľudí presviedčali o potrebe kúpy výrobkov, avšak ľudia si začali uvedomovať jeho dôležitosť až neskôr.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk