referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Štvrtok, 19. mája 2022
H. Weihrich životopis
Dátum pridania: 27.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Smar
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 376
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
H. Weihricha zaradujeme do amerického manažmentu a to do procesného inými slovami povedané operačného prístupu, ktorý ako základnú myšlienku manažmentu chápe komplexné a harmonické chápanie fungovania organizácie, ako z hľadiska reprodukčného procesu tak aj na úrovni jednotlivých stupňov riadenia. Spolupracoval s H. Koontze a spolu dospeli k názoru, že manažment je proces vytvárania a udržiavania určitého prostredia, v ktorom jednotlivci pracujú spoločne v skupinách efektívne uskutočňujú svoje ciele. Spoločne tiež vytvorili a charakterizovali manažérske funkcie, ktoré sú:
- plánovanie
- organizovanie
- výber a rozmiestnenie spolupracovníkov, resp. personálne zaistenie
- vedenie ľudí
- kontrola
Toto členenie je veľmi jednoduché, pričom zhrnuli už dovtedy známe poznatky ohľadne manažérskych funkcií a niektoré spojili do jednej. V tomto období si oblasť plánovania stále zachovávala svoju pozíciu ako jedna z manažérskych funkcií a osobne Weihrich sa vyjadril, že plány sú základom manažmentu, pričom sa definovalo, že charakteristickými znakmi plánu sú spravidla účel a časový horizont, pokiaľ ide o časové hladisko, uvádzal typy plánov:
- dlhodobé
- strednodobé
- krátkodobé
- strategické
- taktické
Weihrich spolu s Mendlsonem vypracovali hierarchiu cieľov a zároveň diferenciáciu oblastí činností, ktorých sa plány môžu týkať
Charakter cieľov:
- poslanie, misia firmy
- strategické ciele rozvoja firmy
- ciele jednotlivých funkčných oblastí firmy (výroby, predaja, inovačnej politiky, investičnej činnosti, personálnej činnosti atď.)
- ciele dielčích autonómnych organizačných jednotiek
- ciele dielčích organizačných útvarov
- ciele jednotlivých pracovných skupín, pracovísk a dielní
K tomuto bola taktiež vypracovaná úroveň vedúcich pracovníkov v nasledujúcej hierarchií:
- správna rada
- vrcholné vedenie
- vedúci pracovníci strednej úrovne riadenia
- vedúci pracovníci najnižších úrovní riadenia
Ďalej spolu s Koontzom zdôrazňujú nezbytnú náplň procesu organizovania, ktorá tvorí:
- identifikácia a klasifikácia činností, ktoré sú dôležité pre fungovanie riadeného celku (organizácie a jej časti)
- zoskupovanie skôr vymedzených činností, tak aby odpovedali potrebe zladeného uceleného riadenia k dosahovaniu stanoveného cieľa
- stanovenie a priradenie rolí ľuďom
Zaujímal sa tiež o personálne zaistenie a vytváraním personálneho plánu, ktorý môže mať rôznu formu a hĺbku rozpracovania, býva typické na obdobie 1-2 rokov.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.