Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Profesionalita

Nový pracovník sa pripája k poradenskej firme, ktorá (ako sa dá predpokladať) si zvolila osobitnú poradenskú filozofiu a stratégiu. Existuje tu potreba „vyškoliť“ nových pracovníkov, aby bolo isté, že si osvoja osobitný profesionálny prístup danej poradenskej firmy a sami sa stotožnia s jej filozofiou. Ako sa má konzultant učiť? Program úvodného zaškoľovacieho programu má tri základné zložky: výcvikové školenie pre nových konzultantov, praktický terénny výcvik v klientských organizáciách a individuálne štúdium. Mnohé poradenské firmy používajú systém dôverných správ, v ktorých školitelia (z ústredia i z terénu) uvádzajú svoje osobné vyhodnotenie účastníka. Vyžadujú sa minimálne dve správy: na konci školenia na ústredí a na konci školenia v teréne. Otázka, na ktorú treba odpovedať, znie: „Bude za súčasných poznatkov na konci výcviku pripravený na prácu?“ Poznámku a kritiku môžu poskytnúť starší konzultanti, zodpovední za pridelené úlohy. Títo môžu zistiť, že noví konzultanti nemajú dostatočnú špecifickú zručnosť; tieto nedostatky môžu byť dôsledkom zanedbaného štúdia, alebo môžu vzniknúť počas školenia v teréne. Určité profesionálne združenia vyvinuli „súbor znalostí“ konzultantov pre profesionálne riadenie. Scéna poradenstva v oblasti riadenia je v každej krajine iná; aj v niektorých „najmenej vyvinutých krajinách“ sú jednotlivci a tímy schopné splniť pridelené úlohy vynikajúco. Po niekoľko ročnom výcviku sa niektorí mladí profesionáli plne špecializujú na poradenstvo (ak treba, pokračujú aj v doškoľovaní), zatiaľ čo ostatní zostávajú prednostne pri výuke (do určitej miery však aj konzultujú). Definujte svoj problém čo najpresnejšie: čo ide, alebo by mohlo ísť nesprávne?
Čo by ste chceli zdokonaliť? Oboznámte svojich ľudí s prítomnosťou konzultanta; konzultant prestavte každému, s kým sa má stretnúť! Nič nezískate, keď na spoluprácu s konzultantom určíte druhoradých pracovníkov Vyhodnoťte konzultanta: Odviedol to , čo sľúbil? čo by sme sa mohli od neho naučiť? Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky! Vyhodnoťte svoj vlastný prístup! V nevýrobných organizáciách (služby, sociálne organizácie, ministerstvá) konzultant preskúma služby alebo iné operácie, ktoré tvoria hlavné „výrobky“ dokonalej organizácie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk