referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izidor
Sobota, 4. apríla 2020
Nezamestnanosť vo vybraných krajinách Európy, definícia faktorov ovplyvňujúcich nezamestnanosť a koncepcie znižovania nezamestnanosti
Dátum pridania: 06.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: eli01
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 662
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.2
Priemerná známka: 3.03 Rýchle čítanie: 12m 0s
Pomalé čítanie: 18m 0s
 

Cieľom je povzbudiť mladých ľudí k aktívnemu zapojeniu do života spoločnosti. DOPLNKOVÉ FORMY RIEŠENIA NEZAMESTNANOSTI
- sebazamestnávanie
- agentúra START
- kluby práce
- program LEDA
- práca na skrátený úväzok

Bližšie si priblížime prvé dve doplnkové formy riešenia nezamestnanosti:

SEBAZAMESTNÁVANIE
Sebazamestnávanie ako forma riešenia nezamestnanosti sa vo vyspelých krajinách rozvinulo v 80-tych rokoch Väčšina vlád je presvedčená o tom, že sebazamestnávanie je potrebné a treba ho podporovať, pretože je prirodzeným zdrojom nových pracovným miest a uvoľňujú sa ním podnikateľské danosti a skúseností ľudí. Sebazamestnávajúci sú veľmi významnou zložkou pracovných síl. V jednotlivých krajinách Európskej únie tvorili v roku 1997 od minimálne 7,2 percenta vo Švédsku až po 21 percent v Taliansku z celkového počtu zamestnaných. Najrýchlejší rast sebazamestanosti bol v oblastiach financií, poisťovníctva, majetkových a obchodných služieb.


AGENTÚRA START
Agentúra vznikla v roku 1977 v Holandsku ako nadácia na základe tripartitnej dohody medzi Ministerstvom sociálnych vecí, Zväzom zamestnávateľov a Zväzom zamestnancov.
Cieľom agentúry je sprostredkovanie zamestnania na nekomerčnej báze. Jej vznik bol určitou reakciou na nepružnosť úradov práce, ktorá je výsledkom ich nadmernej zaťaženosti formálnymi úkonmi súvisiacimi s registráciou uchádzačov o zamestnanie, registráciou voľných pracovných miest, vyplácaním finančných dávok v nezamestnanosti, atď. Agentúra START vychádza z okamžitých potrieb pracovného trhu a ponuky práce a svoju činnosť zakladá na sprostredkovaní krátkodobých foriem zamestnania – maximálne na šesť mesiacov. Forma krátkodobého zamestnania je v Holandsku osvedčeným prostriedkom boja proti nezamestnanosti, pretože ide o flexibilný pracovný pomer schopný určitým spôsobom vyrovnať ponuku a dopyt na trhu práce, zamedziť jeho strnulosť a reagovať na zmenu výroby, na ktoré tradičné formy odborného vzdelávania nie sú schopné dostatočne rýchlo reagovať. Ochrana takto zamestnaných osôb je stanovená kolektívnymi pracovnými zmluvami pre dočasne zamestnaných. Agentúra START je decentralizovanou organizáciou, ktorej každá pobočka funguje na zásade samofinancovania. Dôležitou súčasťou agentúry je poskytovanie sprostredkovateľských služieb pre vybrané skupiny obyvateľov. Ide predovšetkým o dlhodobo nezamestnaných, etnické skupiny, ženy v domácnosti a absolventov škôl.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.