referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Sobota, 24. februára 2024
Daň z pridanej hodnoty
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: neuvedeny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 670
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
V trhovej ekonomike sa mení pomer medzi nepriamymi a priamymi daňami. Zavedením DPH sa podstatne zvýšil podiel nepriamych daní na celkových príjmoch ŠR. Táto daň má tú vlastnosť, že zaťažuje v konečnom dôsledku spotrebu tovarov a služieb a zaplatí je konečný spotrebiteľ v ich cene.

DPH je v našich podmienkach nová daň. Nie sú s ňou ešte dostatočné skúsenosti. Uplatňuje sa asi v 50 krajinách sveta.
DPH sa uplatňuje:
a). pri domácej výrobe a poskytovaní tovarov a služieb v rámci podnikateľskej činnosti
b). pri dovoze tovarov zo zahraničia a to aj mimo podnikania
Vývoz tovarov a poskytovanie služieb do zahraničia sú od DPH oslobodené.

DPH je:
- nespravodlivá (asociálna), pretože viac zaťažuje nižšie príjmy. - neutrálna, z pohľadu konkurencie
Zdaniteľným plnením je najmä:
a). dodanie tovaru, pri ktorom dochádza ku zmene vlastníckeho práva k tovaru alebo k prechodu správy tovaru,
b). dodanie stavby,
c). prevod a prechod nehnuteľností,
d). poskytovanie služieb,
e). prevod alebo využitie práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva.

Platitelia a ich registračná povinnosť

(1) Platiteľmi sú osoby podliehajúce dani, ktorých obrat za najbližšie najviac tri predchádzajúce po sebe idúce kalendárne mesiace dosiahol sumu 750 000 Sk, a to od prvého dňa druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahli určený obrat. Tieto osoby sú povinné predložiť žiadosť o registráciu na účely dane najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahli určený obrat, na osobitnom tlačive vydanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky. (2) Platiteľmi sú aj osoby podliehajúce dani, ktorých obrat nedosiahol sumu uvedenú v odseku 1, ak ide osoby, ktoré vykonávajú zdaniteľné plnenia spoločne na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, a ak celkový obrat všetkých týchto osôb dosiahol sumu uvedenú v odseku l, pričom do celkového obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb a ich spoločný obrat.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.