Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rating SR

Agentúra Moodys Investor Service znížila rating Slovenska zo stupňa Baa3 na stupeň Ba1. Znamená to zníženie ratingu z najnižšieho investičného do najvyššieho špekulatívneho pásma.
Okrem ratingov na štátne dlhopisy a pokladničné poukážky boli na stupeň Ba1 znížené ratingy dlhopisov Národnej banky Slovenska a štátom garantované dlhopisy spoločnosti Vodohospodárska výstavba. O jeden stupeň klesli aj ratingy devízových vkladov vo VÚB a Slovenskej sporiteľni.
Agentúra Modys odôvodňuje zníženie ratingu SR pretrvávajúcim deficitom bežného účtu platobnej bilancie a deficitom štátneho rozpočtu, ktoré boli v zvýšenej miere financované zo zahraničných pôžičiek, a to najmä krátkodobých. Ďalej zdôrazňuje, že vysoký deficit zahraničnoobchodnej výmeny SR je spôsobený nepriaznivou štruktúrou výroby a odráža relatívne nediverzifikovanú základňu ekonomiky. Agentúre sa nepozdávali ani snahy vlády vylepšiť výsledky zahraničného obchodu zavedením umelých opatrení, ako boli dovozné depozity a dovozná prirážka. V závere odôvodnenia na zníženie ratingu SR sa konštatuje, že politická situácia vzhľadom k tohtoročným voľbám znižuje pravdepodobnosť, že nahromadené problémy budú riešené správne.
Niektorí odborníci však nepovažujú zníženie ratingu za odôvodnené, a to vzhľadom na súčasné parametre slovenskej ekonomiky. Zníženie bolo podľa nich spôsobené vývozom určitého politického napätia do zahraničia. Ďalej tvrdia, že ratingových spoločností, ktoré oceňujú krajiny z hľadiska schopností splácať svoje záväzky voči zahraničiu, je viac. Mnohé
z nich sa popálili na juhoázijských trhoch a ich kritériá sú v súčasnosti prísnejšie.
Pre mnohých je prekvapujúce, že k zmene ratingu prišlo v období, keď sa zlepšuje obchodná bilancia Slovenska. Dokonca aj štátny rozpočet za prvý kvartál vykázal prebytok vo výške približne 1,2 miliardy Sk. O zmene ratingu uvažuje aj agentúra Standart and Poors, ktorá sa rovnako obáva ako agentúra Moodys o externú likvidnú pozíciu Slovenska a ich obavy v súvislosti s úverovou spoľahlivosťou Slovenska sa zvyšujú.

Môj názor : Myslím si ,že zníženie ratingu Slovenska, či je už oprávnené alebo nie, bude pravdepodobne znamenať zhoršený prístup podnikateľských subjektov k zdrojom v zahraničí. To sa týka nielen podnikov a bankového sektora, ale aj vlády. Zahraničné zdroje budú drahšie a budú poskytované váhavejšie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk