referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Analýza rentability
Dátum pridania: 05.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stanley44
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 822
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
Analýzu rentability môžeme uskutočňovať:
- analýzu rentability ako celku – podniková rentabilita,
- analýzu rentability jednotlivých výrobkov.

Pri analýze podnikovej rentability skúmame ukazovatele rentability:
- nákladovej, vyjadrená pomerom zisku k nákladom,
- fondovej, vložených prostriedkov, vyjadrenej pomerom zisku k vloženým prostriedkom,
- mzdovej, vyjadrenej pomerom zisku k mzdovým nákladom,
- realizovaných výkonov, vyjadrenej pomerom zisku k realizovaným výkonom,
- celkových aktív, vyjadrenej pomerom zisku k celkovým aktívam a i.

Nákladová rentabilita
- sa používala až do šesťdesiatych rokov v socialistických krajinách ako jediný ukazovateľ rentability. Pri jej analýze je prvoradou úlohou vyčísliť zmenu, k akej došlo v jej vývoji a zistiť, ktoré činitele mohli a v akej výške spôsobiť túto zmenu.

Činitele, ktoré môžu vplývať na zmenu rentability, vyčíslenej týmto spôsobom, sú:
- zmena VOC,
- zmena vlastných nákladov,
- zmena sortimentu.
Kvantifikovať vplyv jednotlivých činiteľov je dosť obtiažne, nakoľko ide o pomerový ukazovateľ. Zmena VOC ovplyvňuje zmenu rentability priamoúmerne. Rast VOC spôsobuje rast rentability a naopak. Pri skúmaní zmeny VOC je treba podobne ako pri rozbore zisku, preskúmať príčiny zmeny VOC, čo boli odôvodnené alebo nie. V závislosti od toho je potom potrebné hodnotiť aj podnik. Pri konkrétnom výpočte musíme postupovať tak, že si vyčíslime dva ukazovatele rentability, ktoré sa budú líšiť len tým, že zisk v jednom prípade bude vypočítaný na základe plánovaných VOC, a v druhom na základe skutočných VOC. Vzťah medzi výškou nákladov a rentabilitou je nepriamoúmerný. Zmena nákladov nepriamoúmerne pôsobí na zisk v čitateli daného pomeru, a súčasne pôsobí na zmenu menovateľa. Znižovanie vlastných nákladov teda možno považovať nielen za najželateľnejší spôsob zvyšovania rentability, ako aj za najželateľnejší spôsob zvyšovania rentability, ale aj za najúčinnejší spôsob, lebo zníženie nákladov zvyšuje jednak sumu zisku v čitateli a súčasne znižuje sumu nákladov v menovateli. Pri hodnotení podniku najvyššie ocenenie si zaslúži táto cesta zvyšovania rentability. Konkrétny výpočet bude zasa spočívať v zistení dvoch ukazovateľov rentability. Tentoraz sa však bude líšiť tým, že pri výpočte jedného použijeme plánované náklady, pri výpočet druhého skutočné náklady.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Jakubcová E., Fedorik P.: Analýza činnosti priemyselného podniku, Edičné stredisko VŠT, Košice 1983
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.