referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Utorok, 13. apríla 2021
Trh cenných papierov
Dátum pridania: 11.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: matosk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 107
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 19m 40s
Pomalé čítanie: 29m 30s
 
- najdôležitejšie nástroje finančného trhu
- peňažná pohľadávka alebo majetkové právo vlastníka voči emitentovi CP alebo osobe v ňom zaviazanej

EMITENT → (CP) → FINANČNÝ SPROSTREDKOVATEĽ → (CP) → INVESTOR

INVESTOR → (PENIAZE) → FINANČNÝ SPROSTREDKOVATEĽ → (PENIAZE) → EMITENT

- CP je nositeľom právneho nároku, ktorý v sebe stelesňuje, pretože veriteľ nemôže bez CP požadovať splnenie svojich požiadaviek a dlžník môže odmietnuť splnenie záväzku, ak nie je predložený CP
- sústavu CP v SR upravuje zákon 566/2001 o CP
- druhy CP:
- akcie
- dočasné listy
- podielové listy
- dlhopisy
- vkladové listy, vkladové certifikáty, pokladničné poukážky
- investičné kupóny
- kupóny
- zmenky
- šeky
- cestovné šeky
- náložné listy, konosamenty
- skladiskové listy
- iné listiny, ktoré za CP vyhlási osobitný zákon

- 2 základné formy CP:
- dematerializované (zaknihované) – uložené v centrálnej registrácii (u nás – Stredisko CP), existujú len ako zápis v evidencii, sú uložené v pamäti počítača, operácie s nimi sa uskutočňujú len prostredníctvom prevodov na účtoch
- listinné (klasická forma) – má zákonom predpísané náležitosti, tvoria ich plášť (hlavná listina, ktorej náležitosti určuje zákon), kupónový hárok (obsahuje poukážky na výnos z CP) a talón (obnovovací list, slúži na vyzdvihnutie nového kupónového hárku, nie je CP)
+ tretia forma
- imobilizované – listinné CP uložené emitentom v centrálnej registrácii, operácie s nimi sa robia prevodom na účtoch

- členenie CP:
- podľa ekonomickej funkcie
- CP peňažného trhu – šeky, zmenky, pokladničné poukážky, depozitné certifikáty, vkladové listy
- CP kapitálového trhu – akcie, obligácie, leasing

- podľa druhu práva na majetok
- CP úverového charakteru – CP, s ktorými sa spája právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu. Dlžník má povinnosť tieto záväzky splniť (napr. depozitné certifikáty, zmenky)
- CP majetkového charakteru – sú potvrdením podielu investora na majetku emitenta. Investor môže ovplyvňovať riadenie a hospodárenie emitujúcej spoločnosti do výšky svojho podielu na majetku. Nezakladajú nárok na vrátenie čiastky vo výške investovaného kapitálu – označujú sa ako rizikové CP (napr.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.