referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marián
Sobota, 25. marca 2023
Podnik a podnikanie
Dátum pridania: 11.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: matosk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 178
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 
- základné právne normy, ktoré upravujú oblasť podnikania:
1. Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – upravuje postavenie podnikateľov, záväzkové vzťahy, účtovníctvo, obchodný register, obchodné meno, hospodársku súťaž, ...
2. Živnostenský zákon – zákon o živnostenskom podnikaní č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – zabezpečuje rozvoj a fungovanie malého podnikania a ochraňuje záujmy a práva živnostníkov

- podnik – samostatná hospodárska jednotka, ktorá využívaním výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby určené na predaj
- ekonomicky a právne samostatná jednotka, ktorá existuje za účelom podnikania
- podľa Obchodného zákonníka – súbor hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania
- hmotné zložky – fyzický kapitál a majetkové práva, ktorými podnik disponuje
- nehmotné zložky – obchodné meno, povesť (goodwill), postavenie na trhu, know-how, ochranná známka, ...
- osobné zložky – štruktúra a kvalifikácia zamestnancov

- podnikanie (podľa 1. a 2.) – sústavná činnosť, ktorú podnikateľ uskutočňuje samostatne, pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnuť zisk (pričom všetky tieto znaky musia byť splnené súčasne)
- sústavná činnosť – podnikaním je len sústavná a nie príležitostná činnosť
- samostatnosť – pri rozhodovaní v činnosti podniku, ak rozhoduje o činnosti podniku niekto iný, nie je to podnikanie
- pod vlastným menom – podnik má svoje obchodné meno
- na vlastnú zodpovednosť – podnikateľ má osobnú zodpovednosť za výsledky podnikania
- výsledkom podnikania môže byť zisk alebo strata

- subjekty podnikania (podnikateľské subjekty) - podnikať môžu fyzické osoby aj právnické osoby
- FO – každý človek ako prirodzený nositeľ práv a povinností. Spôsobilosť na práva a povinnosti vzniká narodením a končí smrťou človeka. Spôsobilosť na právne úkony (= spôsobilosť svojimi právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti) vzniká dovŕšením plnoletosti (18 rokov)
- FO môže podnikať po splnení týchto predpokladov:
- dovŕšenie veku 18 rokov
- spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
- PO – každý subjekt, ktorý má práva a povinnosti pričom nie je FO. Je to útvar vytvorený ľuďmi, ktorý je podľa zákona považovaný za samostatný právny subjekt (tzn. že môže nadobúdať práva a záväzky a je zapísaný do Obchodného registra).
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9312 1637 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9428 2324 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9403 1938 slov
Podnik a podnikanie GYM 3.0019 2177 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9699 320 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9813 810 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.