referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohdana
Pondelok, 18. januára 2021
Obchodné spoločnosti, družstvá, združovanie podnikov
Dátum pridania: 11.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: matosk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 850
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 12m 50s
Pomalé čítanie: 19m 15s
 
- právna norma: Zákon č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník
- upravuje postavenie podnikateľov, záväzkové vzťahy, účtovníctvo, obchodný register, obchodné meno, hospodársku súťaž, ...

- obchodná spoločnosť – PO založená za účelom podnikania
- združenie 2 alebo viacerých podnikateľov, ktorí sa rozhodli podnikať pod spoločným obchodným menom
- osobná – všetci spoločníci ručia neobmedzene svojím majetkom (preto nemusia tvoriť základné imanie) a osobne sa zúčastňujú na riadení spoločnosti (v.o.s., k.s.)
- kapitálová – spoločníci neručia za záväzky spoločnosti (a.s.) alebo ručia iba do výšky svojho vkladu (s.r.o.)

- Obchodný register (OR) – verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov (www.or.sk): názov, sídlo, predmet podnikania, právna forma podnikania, IČO, .. Vedie ho každý okresný súd pre podniky, ktoré majú sídlo v okruhu jeho pôsobnosti. Zapisujú sa sem všetky PO bez ohľadu na vlastnícke a právne formy. FO sa zapisujú na vlastnú žiadosť alebo podľa osobitného zákona
- súčasťou OR je aj zbierka listín:
- spoločenská zmluva
- zakladateľská zmluva
- zakladateľská listina

- založenie spoločnosti
- spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou, ktorú podpisujú všetci zakladatelia, pričom pravosť podpisov musí byť úradne overená
- ak spoločnosť zakladá 1 zakladateľ, podpisuje sa zakladateľská listina vyhotovená formou notárskej zápisnice, pričom musí obsahovať rovnaké obligatórne náležitosti ako spoločenská zmluva

- základné imanie
- peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov
- povinne sa vytvára pri s. r. o. (200 tis.) a a. s. (1 mil.)

- vznik spoločnosti
- vzniká dňom zapísania do OR

- zánik spoločnosti
- zaniká dňom výmazu z OR, predchádza mu zrušenie spoločnosti s likvidáciou alebo bez likvidácie


Verejná obchodná spoločnosť

- aspoň 2 osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom, za záväzky spoločnosti ručia spoločne a nerozdielne celým svojím majetkom

- zakladá sa spoločenskou zmluvou

- obchodné meno musí obsahovať označenie verejná obchodná spoločnosť; ver. obch. spol.; v. o.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.