referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štefánia
Piatok, 7. augusta 2020
Meranie výkonnosti národného hospodárstva, cenové indexy, magický štvoruholník
Dátum pridania: 11.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: matosk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 298
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 

V praxi sa HDP vypočítava tak, že sa spočítajú pridané hodnoty jednotlivých výrobcov

- dôchodková metóda – súčet všetkých dôchodkov, ktoré dostávajú vlastníci jednotlivých výrobných faktorov: hrubé mzdy, úroky, renty, hrubý zisk firiem, dôchodky firiem zapísaných do živnostenského registra (dôchodky zo samozamestnávania), amortizácia, nepriame dane

- výdavková metóda – určujúce je, kto nakupuje finálne výrobky a služby na konečnú spotrebu. Realizácia HDP je podmienená výdavkami tých subjektov, ktoré jednotlivé časti HDP nakupujú – domácnosti, firmy, štát, zahraničie. HDP je potom súčtom týchto položiek:
a) výdavky domácností na osobnú spotrebu tovarov a služieb – C (Consumption)
b) súkromné hrubé domáce investície firiem – I (Investments)
c) výdavky štátu na nákup tovarov a služieb – G (Government)
d) čistý export – NX (Net Export)

HDP = C + I + G + NX

Ad a)
- spotreba domácností tvorí najväčšiu časť HDP
- 3 hlavné skupiny výdavkov:
1. nákup predmetov krátkodobej spotreby (potraviny)
2. nákup predmetov dlhodobej spotreby (nábytok, automobily)
3. výdavky na služby, ktoré tvoria nemateriálne zložky spotreby (nájomné, plyn, elektrina, ...)

Ad b)
- Ih = Ič + Io

Ad c)
- výdavky za tovary, ktoré štát kupuje od súkromného sektora
- výdavky na výstavbu ciest, diaľnic
- výdavky na armádu, sudcov, učiteľov, štátnych zamestnancov
- súčasťou týchto výdavkov nie sú transferové platby – sociálne dávky, úroky zo štátnych cenných papierov

Ad d)
- rozdiel medzi exportom a importom NX = E - I


Explicitné a implicitné cenové indexy

Deflátor HDP (GDP Deflator) – implicitný index
- porovnáva nominálny a reálny produkt, ktoré sa vypočítajú priamo a zmena cien sa z nich nepriamo (implicitne) odvodzuje
- je súhrnným cenovým indexom, ktorý lepšie odráža vývoj cenovej hladiny (na rozdiel od CPI), pretože zohľadňuje zmenu cien všetkých tovarov a služieb
- vyjadruje mieru inflačného znehodnotenia HDP v danom roku

deflátor HDP = (Q1 x P1 / Q1 x P0) x 100 % ; (nominálny / reálny) x 100 %
Q1 – množstvo finálnej produkcie v danom roku
P1 – bežné ceny daného roka
P0 – ceny východiskového roka


Index spotrebiteľských cien (CPI – Consumer Price Index) – explicitný index
- jeden z najrozšírenejších indexov
- používa sa na vyjadrenie vplyvu zmien cenovej hladiny na domácnosti a ich životné náklady
- zahŕňa okruh tovarov a služieb, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska výdavkov domácností
- od roku 1997 Štatistický úrad SR sleduje kôš CPI, ktorý obsahuje 708 druhov tovarov, ktoré sa členia do 11 odborov.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.