referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jerguš
Pondelok, 3. augusta 2020
Meranie výkonnosti národného hospodárstva, cenové indexy, magický štvoruholník
Dátum pridania: 11.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: matosk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 298
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 

Každý z nich má svoju percentuálnu váhu, čím je väčšia, tým viac sa dané výrobky a služby podieľajú na zvyšovaní inflácie

CPI = (Q1 x P2 / Q1 x P1) x 100 %
Q1 – reprezentatívny spotrebiteľský kôš
P1 – cena produkcie vo východiskovom roku
P2 – cena produkcie v danom roku

CPI = (spotrebiteľský kôš v cenách P2 / ten istý kôš v cenách P1) x 100 %


Index cien výrobcov (PPI – Producer Price Index) – explicitný index
- najstaršie pravidelné štatistické zisťovania
- meria sa hladina cien na úrovni veľkoobchodu, resp. výroby
- zahŕňa zhruba 3 400 rôznych cien tovarov – potravín, priemyselných výrobkov a banských produktov
- často sa používa v hospodárskej sfére


Ekonomický rast

- predstavuje také zmeny v hospodárstve, ktoré sa prejavujú v prírastku základných makroekonomických veličín v čase, pričom si všímame najmä rast HDP
- predpokladom ekonomického rastu je, že tempo rastu HDP je väčšie ako tempo rastu obyvateľstva
- o ekonomickom raste hovoríme, ak HDP v súčasnom období je väčší ako v minulom období  Yt  Yt-1
- matematické vyjadrenie ekonomického rastu:
1. absolútne, ako prírastok reálneho HDP (Y) medzi 2 obdobiami

Y = Yt – Yt-1

2. ako koeficient rastu

r = (Yt / Yt-1) x 100 %

3. ako tempo rastu
G = ( (Yt – Yt-1) / Yt-1 ) x 100%

- tempo ekonomického rastu ovplyvňujú:
- kvalitatívne faktory
- rast produktivity práce
- rast efektívnosti používaného kapitálu
- pokles materiálovej a energetickej náročnosti výroby
- uplatňovanie výsledkov vedy a techniky vo výrobe
- kvantitatívne faktory
- celkový objem výrobných faktorov
- používaná technika a technológia výroby

- pri výpočte tempa rastu HDP sa rozlišujú reálny a potenciálny produkt
- reálny produkt – fyzický objem HDP, v stálych cenách určitého obdobia
- potenciálny produkt – možno dosiahnuť pri plnom využití výrobných zdrojov, ktorými daná ekonomika disponuje = plné využitie výrobných kapacít, pri plnej zamestnanosti a pri stabilnej cenovej hladine


Magický štvoruholník

- používa sa tiež pojem diamant, ciele nemusia byť iba tieto 4
- ciele:
1. ekonomický rast – priemerné ročné tempo rastu HDP (G)
2. plná zamestnanosť – priemerná ročná miera nezamestnanosti (U)
3. cenová stabilita – priemerná ročná miera inflácie (P)
4. vonkajšia rovnováha – rovnováha platobnej bilancie (B)
- v realite nie je možné dosiahnuť splnenie všetkých cieľov súčasne, možno voliť medzi väčším naplnením jedného cieľa a menším naplnením iného cieľa.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.