referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ingrida
Sobota, 8. mája 2021
Základné predpoklady fungovania ekonomického systému
Dátum pridania: 11.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: matosk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 163
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 
EKONÓMIA – veda o tom, ako spoločnosť využíva vzácne zdroje na výrobu užitočných tovarov a ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny ľudí
- analyzuje spôsoby, ktorými môžu ľudia čo najlepšie uspokojovať svoje potreby
- vysvetľuje príčinu a ochotu ľudí niečo vyrábať
- nesúlad medzi potrebami a zdrojmi núti človeka vyrábať čo najefektívnejšie, v záujme toho vstupovať do ekonomických vzťahov s inými ľuďmi, a tak vytvárať fungujúcu ekonomickú štruktúru života spoločnosti
3 FUNKCIE
- poznávacia – skúma ekonomické javy a procesy, ktoré prebiehajú v spoločnosti, a usiluje sa ich vysvetliť
- pragmatická (praktická) – poznatky, s ktorými prichádza, sa stávajú základom pre praktické konanie rôznych ekonomických subjektov
- metodologická – je teoretickým základom pre ostatné ekonomické vedy

EKONOMIKA – cieľavedomá hospodárska činnosť (hospodárstvo) zameraná na výrobu, výmenu a spotrebu materiálnych a nemateriálnych statkov a služieb
– tá časť spoločenského života, ktorá je spätá s ekonomickou činnosťou
- cieľom ekonomiky je uspokojovať potreby spoločnosti
- typy ekonomík sú v závere

MIKROEKONÓMIA – skúma správanie sa jednotlivých ekonomických subjektov (domácností a firiem) a ich rovnováhu (stav, keď subjekt dosiahne svoj cieľ a nemá dôvod nič meniť na svojom rozhodnutí)
MAKROEKONÓMIA – skúma fungovanie ekonomiky ako celku, zaoberá sa agregátnymi veličinami (agregátny dopyt a ponuka, priemerná hladina cien, nezamestnanosť, ...)

POZITÍVNA EKONÓMIA – prijíma ekonomickú realitu takú, aká je
- cieľom je realitu opísať a hľadať v nej zákonitosti fungovania
NORMATÍVNA EKONÓMIA – zahŕňa etické a hodnotové súdy, skúmanie reality je pre ňu len východiskom k zovšeobecňujúcim záverom o tom, čo by sa malo urobiť, dáva odporúčania, ako riešiť konkrétne problémy

POTREBY – základ ľudskej činnosti, sú to uvedomené alebo neuvedomené nedostatky, ktoré sa človek usiluje odstrániť
- primárne – zachovanie človeka ako živého tvora, živočíšneho druhu
- prijímanie potravy, ochrana pred chladom, pohlavný pud
- sekundárne – získané a naučené
- sociálne (potreba komunikácie), právne (ľudské práva a slobody), ekonomické (výroba a spotreba), etické, kultúrne, ...
- individuálne – potreby jednotlivca
- kolektívne – spoločné potreby vyplývajúce z podobných záujmov určitej skupiny ľudí
- spoločenské – napr.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.