referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ferdinand
Sobota, 30. mája 2020
Trhy výrobných faktorov
Dátum pridania: 11.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: matosk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 395
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 15m 20s
Pomalé čítanie: 23m 0s
 

lekári a matematici sú nekonkurenčné skupiny, pretože je ťažké a nákladné pre člena jednej profesie vstúpiť na iný pracovný trh

- mzdová diskriminácia – vzniká, keď rozdiely v mzdách sú spôsobené z dôvodu rasy, pohlavia, náboženstva, ...

ODBORY A TRH PRÁCE
- tripartita – odbory, vláda, zamestnávatelia
- rokovania sa končia podpísaním generálnej dohody
- na nižšej úrovni, medzi zamestnávateľmi a odborovo organizovanými zamestnancami, sa uzatvárajú kolektívne zmluvy
- odbory sú považované za vyrovnávajúcu silu na trhu práce (protiváha zamestnávateľov), ale tiež sú považované aj za monopol na strane ponuky práce
- odbory sa snažia o zvýšenie miezd rôznymi spôsobmi:
- obmedzenie ponuky práce
- použitie sily kolektívnej zmluvy zvýšiť základné mzdové sadzby
- odporovanie zamestnávateľom, ktorí vlastnia monopolnú silu
- pôsobenie na zamestnávateľov, aby zvyšovali dopyt po práci
W W

L L

Obmedzenie ponuky práce Výsledný efekt opatrení odborov

TRH PÔDY
- v trhových ekonomikách je bežnou praxou prenájom a kúpa a predaj pôdy
- pri prenájme pôdy sa za jej prenájom platí renta
- rozdiel medzi nájomným a rentou
- nájomné – cena VF pri jeho prenájme, pričom tento VF je reprodukovateľný (budovy, stroje)
- renta – cena nereprodukovateľného VF (pôdy), nazýva sa aj čistá ekonomická renta

PONUKA PÔDY
- množstvo pôdy je dané prírodou, na strane ponuky môže vystupovať len také množstvo obrábateľnej pôdy, akým danú krajinu vybavila príroda
- ponuka je neelastická, na zmenu ceny preto nemôže reagovať zmenou množstva

DOPYT PO PÔDE
- je odvodeným dopytom po tých finálnych výrobkoch, ktoré sa prostredníctvom pôdy vyrábajú
- priebeh krivky dopytu po pôde je menej elastický ako dopyt po finálnych výrobkoch, pretože trh pôdy až následne reaguje na aktuálne zmeny na trhu s poľnohospodárskymi produktmi
- krivka príjmu z hraničného produktu pôdy (MRPA) bude krivkou dopytu firmy
R R

A A
Ponuka pôdy Dopyt po pôde

STANOVENIE RENTY
- pôda sa prenajíma na základe dohody medzi vlastníkom a nájomcom, teda nedochádza k zmene vlastníckych vzťahov
- dohoda o prenájme pôdy zahŕňa obdobie, na ktoré sa pôda prenajíma a poplatok za užívanie pôdy. Poplatok sa určuje na základe ceny pôdy odvodenej od ceny poľnohospodárskych produktov, ktoré sa v danom roku na danej pôde pestujú, pričom je tento poplatok stanovený na celé obdobie prenájmu pôdy
- preto keď dôjde k zmene v cenách poľnohospodárskych produktov, prejavuje sa to na rente až v ďalšom roku – preto je dopyt po pôde menej elastický
- vlastník pôdy má záujem potom prenajímať pôdu na čo najkratšie obdobie, aby mohol akúkoľvek prípadnú zmenu cien produktov čo najrýchlejšie zakomponovať do renty
- nájomca má zase záujem prenajať si pôdu na čo najdlhšie obdobie, aby sa mu vrátili náklady, ktoré do podnikania vložil, alebo aby si mohol kompenzovať straty, ktoré môžu vzniknúť kvôli nepriaznivým podmienkam v poľnohospodárstve
CENA PÔDY PRI PREDAJI
- ak sa pôda stáva predmetom kúpy a predaja, dochádza k zmene vlastníckych práv a jej cena pri predaji je v podstate obdobou renty
- najstarší pokus o stanovenie ceny pôdy pri predaji – William Petty
- v súčasnosti predáva vlastník pôdu za takú sumu, ktorá mu po vložení do banky prinesie ročný úrok rovnajúci sa rente. Bývalý majiteľ pôdy neprichádza o pôvodný dôchodok z pôdy (teda rentu), ale teraz ho dostáva v podobe úroku v takej istej výške ako bola renta
- cena pôdy = (renta / úroková miera). 100

TRH KAPITÁLU
- kapitál je druhotný výrobný faktor, ktorý sa od práce a pôdy líši tým, že je výsledkom výrobnej činnosti
- kapitálové statky nevchádzajú bezprostredne do spotreby, ale sa používajú na výrobu ďalších statkov, sú určené na výrobnú spotrebu
- kapitál vzniká tak, že ekonomické subjekty časť svojich súčasných dôchodkov nespotrebujú, ale usporia – teda sa vzdávajú súčasnej spotreby statkov v prospech zvýšenia budúcej ekonomickej produkcie a spotreby
- ekonomická teória preto chápe pod pojmom kapitál:
1. kapitálové statky (fyzický, reálny kapitál) – stavby, stroje, zariadenia a zásoby, ktoré sa používajú v ďalšej výrobe
2. peniaze (peňažný, potenciálny kapitál) – peniaze, ktoré sa usporia = akumulujú. Vzniká tak, že domácnosti sporia formou rôznych finančných aktív – obligácie, akcie, hypotéky, .. peňažný kapitál je často zdrojom fyzického (reálneho) kapitálu – napr.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.