referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Sobota, 18. mája 2024
Peniaze a bankový systém v zmiešanej ekonomike
Dátum pridania: 27.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bifrost
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 846
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 

Z platieb poistného, poisťovňa vytvára rezervy, z ktorých v prípade poistnej udalosti vypláca klientom príslušné záväzky. Príjmy do rezervy plynú z jej vlastnej podnikateľskej činnosti. Poistný vzťah medzi poistencom a poisťovňou vzniká na základe poistnej zmluvy.

Finančný trh
Je vrcholom všetkých trhov. Je to univerzálny trh, lebo sa na ňom obchoduje s takými predmetmi, ktoré sú univerzálne využiteľné vo všetkých sférach ekonomiky. Ponuku na finančnom trhu vytvárajú firmy a domácnosti, ktoré majú voľné peňažné prostriedky a vystupujú tu ako veritelia. Dopyt tvoria oné firmy a domácnosti, štát, ktorí tieto peňažné prostriedky potrebujú a vystupujú tu ako dlžníci. Na základe vzťahu medzi ponukou a dopytom sa vytvára cena, ktorá má podobu úroku, kurzu cenných papierov, alebo devíz. Finančné trhy delíme z časového hľadiska :
a) krátkodobé – úvery sa poskytujú s dobou splatnosti do jedného roka
b) dlhodobé – úvery sa poskytujú s dobou platnosti dlhšou ako jeden rok.
Podľa organizácie predaja
a) primárne – obchoduje sa s práve vydanými cennými papiermi, ktoré neboli ani kupované, ani predávané.
b) Sekundárne – cenné papiere, ktoré už boli v obehu. Finančný trh sa môže uskutočňovať v domácej, alebo cudzej mene, vo forme valút, alebo devíz.
Valuty – hotové peniaze cudzieho štátu, ktoré sa dnes využívajú najmä v cestovnom ruchu.
Devízy – mena uložená na účtoch v našej banke, alebo v zahraničí. Môžu mať podobu šeku, zmenky, alebo akreditívu.
Šek – cenný papier, ktorý predstavuje príkaz banke, aby z účtu vystavovateľa šeku vyplatila majiteľovi šeku stanovenú sumu.
Zmenka – cenný papier, ktorým sa vystavovateľ zaručuje vrátiť v stanovenom termíne majiteľovi zmenky stanovenú sumu navýšenu o úrok. Predaj zmenka pred dobou splatnosti sa nazýva eskont, jej opätovný predaj sa nazýva reeskont. Akreditív – je poverovací list, ktorý umožňuje zabezpečenie úhrady pohľadávok dodávateľa voči odberateľovi. Majiteľovi akreditívu je po predĺžení potrebných dokladov vyplatený z účtu odberateľa stanovený obnos peňazí. Burza – organizovaný sekundárna trh, ktorý sa koná v určitom čase na určitom mieste. Burzy môžu byť tovarové, peňažné. Veľké burzy určujú v značnej miere vývoj cien tovarov na trhu.
Peňažné burzy – obchodujú s cennými papiermi, akciami, obligáciami, devízami.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.