referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Piatok, 2. decembra 2022
Svetové hospodárstvo
Dátum pridania: 27.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bifrost
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 603
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Priemysel:
Je najdôležitejšie odvetvie národného hospodárstva jednotlivých krajín a rozhodujúcou mierou ovplyvňuje rozvoj jednotlivých regiónov. Geografia priemyslu študuje vzájomné vzťahy a podmienenosť priemyselnej výroby s ostatnými prvkami geografického prostredia ako jednu zo zložiek krajinnej sféry. Priemyselná výroba je tá časť materiálnej výroby, ktorá zahŕňa ťažbu nerastných surovín a palív, výrobu a rozvod všetkých druhov energie, rôzne opravárenské činnosti a vybrané služby. V priemysle pracuje asi 20 % ekonomicky činného obyvateľstva. Vo vyspelých krajinách je počet zamestnaných v priemysle oveľa vyšší. Tieto rozdiely sú dôsledkom prirodzeného vývoja hospodárstva jednotlivých krajín, ktoré prechádzajú obdobím predindustriálnym, industriálnym a postindustriálnym. V predindustriálnom období najväčší význam má poľnohospodárstvo. V industriálnom období prudko stúpa význam priemyslu. V postindustriálnom období podiel zamestnaných v priemysle stále klesá, podiel zamestnaných v poľnohospodárstve sa stabilizuje, v hospodárstve štátu nadobúda významnú úlohu finančný sektor, práca s informáciami, veda, výskum. Priemyselná výroba podľa organizácie práce a stupňa rozvoja používanej techniky prechádzala viacerými etapami. : malovýroba tovarov
Priemyselná manufaktúra
Strojový veľkopriemysel
Priemysel vysokých technológií. Typy a odvetvia priemyselnej výroby:
Geografia pri klasifikácií priemyslu člení priemysel podľa postavenia výrobného procesu k východiskovým surovinám na : primárny, sekundárny a terciálny. Lokalizačné činitele:
Rozmiestnenie priemyselnej výroby ovplyvňujú spoločenské a ekonomické činitele, ktoré sa označujú ako lokalizačné činitele. Patria k nim : suroviny, energia, voda, pracovné sily, dopravná poloha. Lokalizačjné činitele, ktorých význam sa zväčšuje, sú pracovná sila, aglomerácia a miesto odbytu. Priemyselné oblasti sveta:
Rozmiestnenie priemyslu je nerovnomerné, ¾ priemyselnej výroby sveta sa sústreďuje do niekoľkých priemyselných oblastí: Severovýchod USA, Západná Európa, Japonsko, Rusko.

Energetika
Energetika tvorí základ moderného hospodárstva. Vyrába predovšetkým elektrickú energiu potebnú v ostatných priemyslových odvetviach, v poľnohospodárstve, v doprave, v službách i v domácnostiach. Energetika vyrába plyn, paru i teplo.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Svetové hospodárstvo SOŠ 2.9830 1349 slov
Svetové hospodárstvo GYM 2.9849 1254 slov
Svetové hospodárstvo SOŠ 2.9789 3049 slov
Svetové hospodárstvo 2.9423 123 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.