referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Václav
Streda, 28. septembra 2022
Marketingový plán (SOČ)
Dátum pridania: 28.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: andrea1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 971
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 29.3
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 48m 50s
Pomalé čítanie: 73m 15s
 
Úvod

Cestovný ruch sa v dvadsiatom storočí stal významným spoločenským a ekonomickým fenoménom. V roku 2003 dosiahli devízové príjmy z aktívneho cestovného ruchu 7 231, 0 mil. Sk, čo je o 1 500, 0 mil. Sk viac ako v roku 2002. Podiel aktívneho zahraničného cestovného ruchu na HDP tvoril v roku 2003 2,7 %. Počet ubytovaných turistov dosiahol v roku 2003 počet 690 685 z toho 275 874 tvorili zahraniční návštevníci. Zo štatistiky cestovného ruchu vyplýva, že počet prenocovaní turistov dosiahol v roku 2003 celkom 2 612 929 prenocovaní.
Domáci cestovný ruch je významnou súčasťou spotreby obyvateľstva, ako aj formou jeho regenerácie a upevňovania zdravia. Súčasne rozširuje aj všeobecnú vzdelanosť, výmenu skúseností a rozhľadenosť, umožňuje sociálne kontakty a má vplyv na úroveň spokojnosti občanov.
Významný je vplyv cestovného ruchu na vývoj zamestnanosti, pričom veľkú časť zamestnancov predstavuje relatívne málo kvalifikovaná pracovná sila. Práve tá, ktorá tvorí podstatnú časť nezamestnaných. Okrem pracovných miest v zariadeniach cestovného ruchu, vyvoláva tvorbu pracovných miest aj v dodávateľských odvetviach. Keďže cestovný ruch má významný vplyv na hospodárstvo cieľových krajín cestovného ruchu, pričom nejde len o nezanedbateľný príliv devízových prostriedkov, ktoré plynú z aktívneho zahraničného cestovného ruchu, ale predovšetkým o odvetvie, ktoré svojim charakterom zasahuje do mnohých ďalších nadväzujúcich odvetví, pomáha pri vytváraní nových príležitostí, prispieva k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľstva a k rozvoju oblastí s relatívne nízkym ekonomickým potenciálom, je potrebné, aby podniky cestovného ruchu mali vypracovaný dokonalý marketingový strategický plán. 1 Charakteristika podniku CR

Podnik ako taký, môžeme charakterizovať ako plánovite organizovanú hospodársku jednotku, v ktorej sa produkujú služby a vecné statky s cieľom predaja. Touto definíciou sa dá povedať, že podnik je kombináciou výrobných faktorov, pomocou ktorých podnikateľ chce dosiahnuť konkrétne ciele. Každý podnik cestovného ruchu má presne vymedzený predmet svojej činnosti, tj. produkciu služieb, ktorými chce uspokojovať potreby trhu. Túto činnosť musí starostlivo a zodpovedne plánovať a vykonávať. V podniku cestovného ruchu má veľký význam ľudská činnosť, tak predmetová ako aj dispozitívna.

Typ a kategória

Podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.