referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albín
Pondelok, 1. marca 2021
Ekonomika
Dátum pridania: 03.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 432
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 23m 20s
Pomalé čítanie: 35m 0s
 

osôb,
- identifikačné číslo organizácie (IČO)
- predmet podnikania
- právna forma právnickej osoby,
- meno a bydlisko osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom podniku s uvedením spôsobu, akým konajú v menu právnickej osoby.
- meno prokuristu a jeho bydlisko.
- ďalšie dôležité skutočnosti, ktoré určuje zákon.

PODNIKOVÉ CIELE

Podnikateľské prostredie – zahŕňa všetky subjekty, ktoré na podnik pôsobia a ovplyvňujú ho. Patria k nim iné podniky, štátne a zákonodarné orgány – vydávajú právne normy a určujú pravidlá podnikania.

Vytyčovanie podnikových cieľov – V tomto procese treba zosúladiť záujmy rôznych skupín ľudí (záujmových skupín), ktorý majú na vytýčenie cieľov rôzne požiadavky. Záujmové skupiny –
A, interné (vlastníci, manažéri a ostatný zamestnanci podniku).
B, externé (dodávatelia, odberatelia, štát,...)

Poznáme rôzne druhy cieľov napr.

- vrcholový cieľ – najdôležitejší podnikový cieľ, ktorý vyjadruje želaný budúci stav podniku (najčastejšie je to zisk)

- čiastkové ciele – sú potrebné na dosiahnutie vrcholového cieľa a sú to väčšinou konkrétne ciele na kratšie časové obdobie.

- dlhodobé ciele – sú to ciele na 3 a viac rokov (napr. vrcholný cieľ)

- stratégia podniku – vytýčenie dlhodobých strategických cieľov podniku a určenia spôsobov, ktorým možno vytýčené ciele dosiahnuť.

- stratégia – program ďalšieho rozvoja podniku.

ČLENENIE PODNIKOV

A, Podľa formy vlastníctva:

1, štátne podniky
2, súkromné podniky (podniky jednotlivcov, spoločnosti osobné a kapitálové družstva)
3, zmiešané podniky

B, Z hľadiska organizačno-právneho:

1, živnosti
2, obchodnej spoločnosti
3, družstvá

C, Podľa predmetu činnosti:

1, výrobné podniky (vyrábajú výrobky)
2, nevýrobné podniky (poskytujú služby)

D, Z hľadiska veľkosti:

1, malé (do 25 zamestnancov)
2, stredné (26 až 500 zamestnancov)
3, veľké (nad 500 zamestnancov)


Podnikanie: sústavná činnosť uskutočňovaná podnikateľom, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnuť zisk.

Fyzická osoba: je každý človek, ako nositeľ práv a povinností. Spôsobilosť (schopnosť) mať práva a povinnosti. Vzniká narodením a zaniká smrťou.
Právnická osoba: je každý subjekt, (občania aj organizácie), ktorý má práva a povinnosti a nie je fyzickou osobou. Vzniká dňom, ku ktorému je zapísaná do obchodného registra alebo iného zákonom učeného registra.

ŽIVNOSTI

Podmienky živnostenského podnikania upravuje živnostenský zákon.

Živnosť: sústavná činnosť, uskutočňovaná samostatne vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a s cieľom dosiahnuť zisk. Je to individuálny podnik súkromného podnikateľa. Živnosti si môžu zakladať fyzické aj právnické osoby, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky: dosiahnutie veku 18r.
- spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť.

Osobitné podmienky: odborná alebo iná spôsobilosť.
Živnosti rozlišujeme:
1.
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ekonomika SOŠ 2.9665 269 slov
Ekonomika SOŠ 2.9406 4481 slov
Ekonomika SOŠ 2.9499 729 slov
Ekonomika SOŠ 2.9520 729 slov
Ekonomika 2.9459 3204 slov
Ekonomika GYM 2.9793 404 slov
Ekonomika SOŠ 2.9428 1274 slov
Ekonomika SOŠ 2.9817 508 slov
Ekonomika SOŠ 2.9774 542 slov
Ekonomika GYM 2.9784 664 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.