referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fedor
Štvrtok, 15. apríla 2021
Ekonomika
Dátum pridania: 03.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 432
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 23m 20s
Pomalé čítanie: 35m 0s
 

Podľa spôsobu získavania živnostenského oprávnenia.

- ohlasovanie (pod splnení podmienok, stačí ohlásiť živnostenskému úradu vmieste bydliska alebo podnikania)

- ohlasovanie: remeselné (odborná spôsobilosť, výučný list...)
viazané (nestačí byť vyučený)
- volné ( nevyžadujú žiadnu odbornú spôsobilosť)

- koncesované – možno ich uskutočňovať len na základe udelenia koncesie. Živnostenským úradom.

2. Podľa obsahu a rozsahu živnostenského oprávnenia.

- obchodné
- výrobné
- poskytujúce služby

Obchodné živnosti – upravuje ich a presný zoznam činnosti obsahuje živnostenský zákon.

Výrobné živnosti – v živnostenskom zákone sa presne nevymedzujú. Za výrobné živnosti sa nepovažujú tie živnosti, ktoré sa neuvádzajú medzi obchodnými živnosťami a živnosťami poskytujúcimi služby. Podnikateľ, ktorý vykonáva túto živnosť, môže zároveň nakupovať a predávať výrobky od iných výrobcov, rozhodujúcou činnosťou však musí byť jeho vlastná výroba a predaj vlastných výrobkov.

Živnosti poskytujúce služby – v živnostenskom zákone sa pod službami rozumie poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru a iné práce na uspokojovanie ďalších potrieb...

Živnosti sú prevažne malé a stredné podniky, ktoré zvyčajne riadi sám vlastník. Živnostník má neobmedzené riešenie. To znamená, že za straty a záväzky svojho podniku ručí celým svojím majetkom.
Živnostenské úrady vedú živnostenské registre, do ktorých zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov, ktorým vydali živnostenské oprávnenie. Sú to verejné zoznamy – je možné do nich nahliadnuť.

Podnikateľ uvedie v ohlásení živnosti následovné náležitosti
- osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko...)
- obchodný názov
- predmet podnikania
- IČO (identifikačné číslo osoby)
- deň od kedy začína podnikať
- miesto podnikania...

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

OSOBNÉ
SPOLOČNOSTI KAPITÁLOVÉ
SPOLOČNOSTI
v. o. s. k. s.
s. r. o. a. s.


VZNIK
Spoločnosť vzniká dňom ku ktorému bola zapísaná do OR Spoločnosť vzniká dňom ku ktorému bola zapísaná do OR Spoločnosť vzniká dňom ku ktorému bola zapísaná do OR Spoločnosť vzniká dňom ku ktorému bola zapísaná do OR

CHARAKTERISTIKA Aspoň 2 osoby podnikajú pod spoločný obchodným menom a ručia za záväzky spoločne všetkým svojím majetkom 1 alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v OR (komandisti) a 1 alebo viac spoločníkov celím svojím majetkom (komplementárni) Spoločnosť môže založiť 1 osoba a najviac 5O spoločníkov, jej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov Spoločnosť môže založiť 1 zakladateľ (PO), inak 2 alebo viacerí zakladatelia. ZI je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou.
 
späť späť   6  |  7  |   8  |  9  |  10  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ekonomika SOŠ 2.9665 269 slov
Ekonomika SOŠ 2.9406 4481 slov
Ekonomika SOŠ 2.9499 729 slov
Ekonomika SOŠ 2.9520 729 slov
Ekonomika 2.9459 3204 slov
Ekonomika GYM 2.9793 404 slov
Ekonomika SOŠ 2.9428 1274 slov
Ekonomika SOŠ 2.9817 508 slov
Ekonomika SOŠ 2.9774 542 slov
Ekonomika GYM 2.9784 664 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.